TOPLUMUN İHTİYAÇLARINA UYGUN HUKUKİ DÜZENLEMELER YAPILMASI GEREKLİLİĞİ
Tarih: 1.10.2018 07:13:06 / 586okunma / 0yorum
AVUKAT EYÜP DEMİRER

            Değerli okuyucular; bu yazımızda sizler ile toplumun ihtiyaçlarını gerçek manada karşılayacak, toplumun genel yaşam standartlarına uygun yasal düzenlemelerin yapılması gerekliliği üzerinde duracağız.

            Hukuk denilince toplumun genel yararını sağlamak için konulan ve kamu gücü ile desteklenen kaide ve kanunların bütünü tanımı yapılabilir. Hukuk, bireylerin biri biri ile, toplum ile ve devletle ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Özetle kamu erki ile sağlanan düzen olarak belirtebiliriz.

            Hukuk kuralları bulunduğu toplumun değer yargılarını taşımalıdır.

            Hukuk kuralları / yapılan hukuki düzenlemeler genel ve her bir vatandaşımızın bağlı olacakları standartları bilmelerine imkan verecek şekilde ilan edilmelidir. Anayasa başta olmak üzere hiyerarşik mevzuat düzenlemesi korunmalıdır.  Getirilen kanuni düzenlemeler biri biri ile çelişmeyen, anlaşılabilir ve uygulanması uyumlu olmalıdır.

            Meslek hayatımın her aşamasında bizzat yaşayıp elde ettiğim deneyimler, yukarıda belirttiğim hassasiyetler ile kanuni düzenlemeler yapılsa da en önemli kıstasın toplumsal ihtiyaçlara en uygun kanuni düzenlemelerin yapılması ve aynı zamanda kanuni düzenlemelerin deneyimli uygulayıcılar elinden geçerek başarı sağlanabileceği gerçekliğini ortaya koymuştur.  En iyi kanuni düzenlemeler kötü uygulayıcı elinde kötü sonuçla neticelenir iken, vasat kanuni düzenlemeler iyi uygulayıcılar elinde başarılı sonuçlara ulaşır.  

            Hangi alanda olursa olsun kanuni düzenlemeler hazırlanıp yasama organına sunulur iken en önemli detay hazırlanan kanunun toplumun her alanındaki ihtiyaçları karşılayabilmesi, toplumun biri birinden farklı yaşayan kültürel ve sosyal yapılarının her birisine hükmedebilmesidir. Bu düzenlemeler yapılır iken, toplumun birçok farklı bölgesinde farklı kültürel ve sosyal yapılara sahip vatandaşlarımız yaşıyor olsa da genel değerleri içeren kurallar ( din, ahlak,  gelenek- görenekler dahilinde oluşturulmuş ) düzenleme altına alınmalıdır.

             Toplumun genel yararını sağlamak için konulan ve kamu gücü ile desteklenen kaide ve kanunların bütünü olan hukuk kuralları belirlenir iken, ülkemizde 7 farklı bölge, 7 farklı coğrafya, 7 farklı sosyal ve kültürel yapı üzerinde derin bir sosyolojik inceleme ve araştırma yapılmalı, yapılan kanuni değişikliklerde genel hassasiyeti yakalayan ve uygulanması ile mağduriyet değil çözüm üreten düzenlemelere yer verilmelidir.

            Uzun yıllardır TORBA KANUN olarak halk arasında adlandırılan hukuk literatüründe ise ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN olarak adlandırılmış bulunan uygulamadan bir an önce dönülmesi hukuk kurallarının, kanunların daha anlaşılabilir olması açısından elzem olan bir husustur.

            Kanunlarımızda toplumsal ihtiyaçlara göre değişiklik yapılır iken, birçok farklı kanunun aynı kanun metni dahilinde cümle, fıkra olarak sadece belli kısımlarının değiştirilmesi veya bir kısmının yürürlükten kaldırılması yöntemi kanuni düzenlemelerin anlaşılabilir ve uygulanabilir olması açısından birçok aksaklığa sebebiyet vermektedir.  Örneğin Vergi Usul Kanununda yapılan bir değişiklik ile Ceza Kanununda yapılan bir değişikliğin aynı kanun tasarısında yer alması, Ticaret Kanunu kapsamında yer alan bir hususta kanuni düzenleme veya değişikliğe gidilmesi ile aynı kanun metni içerisinde  İş Kanunu kapsamında bir değişiklik yapılması biri biri ile ilintisi bulunmayan kanuni düzenlemeler olarak karşımıza çıkacaktır.

Kanuni düzenleme olarak esasen halk arasındaki deyimi ile Torba Kanun uygulaması hukuk tekniği açısından aykırılık teşkil etmektedir. Bu durumun uygulamaya bir katkısı bulunmamaktadır.

            Tabi bununla birlikte yapılan kanuni düzenlemelerin toplumun özellikle değer yargıları ile ve toplumun ihtiyaçları ile uygun yapılması bir başka elzem husustur. En önemli konu kanaatimce toplumun değer yargıları ve inançları olarak karşımıza çıkmaktadır.

            Bu hususta örnek olarak; tedip etme/ uslandırma şeklinde kanunlarımızda bir kavram yer almamakta, her bir fiil veya söz cezai müeyyide ile sonuçlanmakta, bu durum da toplumumuzda yok yere gereksiz bir sabıka kaydı artışını, gereksiz yargı iş yükünü karşımıza koymaktadır.

            6284 Sayılı yasa kapsamı ile getirilen kanun muvacehesinde çocuk ile anne- baba arasında anne- babanın çocuğu ahlaki değerlere uygun yetiştirme gayretinden kaynaklı yaşanılan tartışmalarda çocuğun anne- babasını kolluk kuvvetlerine en basit şikayetinde dahi anne- babanın evden ve çocuktan belirli süreli uzaklaştırılmasına karar alınması, bunun akabinde Ceza Mahkemelerinde dava açılması ve yargılama yapılması yaşanılmış maddi gerçeklikleri, yine eşler arasında yaşanılan karşılıklı tartışmalarda eşlerin en basit konuları dahi hemen kolluk kuvvetleri ve yargıya taşıyarak 6284 sayılı yasa kapsamında uzaklaştırma kararlarını boşanma davalarına esas teşkil ettirerek boşanma kararı verilmesi açısından kuvvetli delil oluşturma çabaları esasen toplumumuzun değer yargılarına zarar vermektedir.

            Toplumumuzda boşanma davalarında yaşanılan artış, aile içi tartışmalardan kaynaklanan sabıka sayıları iyice araştırıldığında eskiden toplumun hoş karşılamadığı aile birliğinin sona ermesi/boşanma, aile içi tartışmalar vesilesi ile şikayetten vazgeçmeye dahi tabi olamayan ceza yargılamaları sonucu oluşan yoğun sabıka kaydı yığılmaları karşımıza çıkacaktır. Ancak toplumsal ihtiyacımız tedip etme/ uslandırma kavramını ihtiva etse bu belirttiğimiz toplumsal sıkıntıların önüne geçilebilecektir.

            Toplumumuzu suça sürükleyen etkenler, toplumumuzda yaşanılan hukuksal ihtilaflardaki artış sosyolojik tüm etkenleri ile araştırıldığında, birçok kanunumuzda toplumsal ihtiyaçlara uygun gerekli ve kanaatimizce de zorunlu düzenleme yapılması gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır.

            Tedip etme/ uslandırma, aile yapısının korunması açısından önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İlimizde 15-20 yıl öncesinde boşanma yargı açısından çok ciddi gündem  oluşturmayıp, önemli bir iş yükü olarak karşımıza çıkmaz iken bugün gelinen noktada 1500 sayılarına varan Aile Hukuku ihtilafları toplumsal açıdan üzücü, düşündürücü  bir hal almaya başlamıştır.

            Kanuni düzenlemeler yapılır iken uygulayıcılar açısından hukuk eğitimi bulunmayan bireylere bu görevlerin verilmemesi de diğer önemli bir başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Uzlaştırmacı kanuni Düzenlemesi kapsamında uzlaştırmacılık sertifikası Hukuk Fakültesi mezunları dışında kalanlara da verilmiş olup, bu alanda hukuki altyapısı olmayan, farklı alanlarda eğitimi bulunan bireylerimizin başarılı sonuçlara ulaşamadığı gerçekliği karşımıza çıkmaktadır.

            Uzun yıllardır çok fazlaca kanuni değişiklikler yapılsa da önemli olan hususun uygulamada bu değişikliklerin neler getirdiğinin , toplumsal ihtiyaçlara nasıl yansıdığının tartışılması gerekliliğidir.

            Uzlaşma ve arabuluculuk şeklindeki kanuni düzenlemelerde beklenti yüksek olmasına rağmen görevlendirilen kişilerin hakem sıfatını taşıyamamaları, etkin bir şekilde yön verememeleri, yetkilerinin buna uygun olmaması, mevcut düzenlemelerin amacına ulaşmadığını ve toplumsal açıdan bakıldığında yapılan düzenlemelerin toplumumuzun beklentilerini karşılamadığını istatistiki olarak ortaya koymaktadır.

            Hukuk açısından en temel mesele; toplumun sosyolojik ihtiyaçlarının en etkin şekilde tespit edilip topyekün yada kısmi düzenlemelerin ve veya değişikliklerin tüm bu veriler dahilinde yapılması zaruretidir.

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
CEZA YARGILAMASINDA SERİ MUHAKEME USULÜ (7) (15 Ocak 2020 - Çarşamba)
CEZA YARGILAMASINDA SERİ MUHAKEME USULÜ (2) (08 Ocak 2020 - Çarşamba)
ENES VAKIASI… (01 Ocak 2020 - Çarşamba)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ… (9) (12 Aralık 2019 - Perşembe)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 8 (11 Aralık 2019 - Çarşamba)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 3 (09 Aralık 2019 - Pazartesi)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 3 (07 Aralık 2019 - Cumartesi)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 3 (05 Aralık 2019 - Perşembe)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 2 (04 Aralık 2019 - Çarşamba)
İHTİSAS MAHKEMELERİ (06 Temmuz 2019 - Cumartesi)
HUKUK SİSTEMİNDE YENİ MODEL (05 Temmuz 2019 - Cuma)
BEKLENİLEN YARGI REFORMU - 3 (04 Temmuz 2019 - Perşembe)
BEKLENİLEN YARGI REFORMU - 2 (03 Temmuz 2019 - Çarşamba)
BEKLENİLEN YARGI REFORMU… (02 Temmuz 2019 - Salı)
SİYASETİN YENİ YOL HARİTASI -3 (22 Mayıs 2019 - Çarşamba)
SİYASETİN YENİ YOL HARİTASI -2 (21 Mayıs 2019 - Salı)
SİYASETİN YENİ YOL HARİTASI -1 (20 Mayıs 2019 - Pazartesi)
İSTANBUL SEÇİMLERİ YORUMUMUZ - 3 (18 Mayıs 2019 - Cumartesi)
İSTANBUL SEÇİMLERİ YORUMUMUZ - 1 (16 Mayıs 2019 - Perşembe)
BEKLENEN YASAL DÜZENLEMELER (15 Mayıs 2019 - Çarşamba)
CEZALAR (06 Mayıs 2019 - Pazartesi)
TÜRKİYE İTTİFAKI… (01 Mayıs 2019 - Çarşamba)
MESLEKİ VERİMLİLİK DÜŞÜYOR (12 Nisan 2019 - Cuma)
SEÇİM DEĞERLENDİRMELERİ (4) (09 Nisan 2019 - Salı)
SEÇİM DEĞERLENDİRMELERİ (3) (08 Nisan 2019 - Pazartesi)
SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ (2) (06 Nisan 2019 - Cumartesi)
SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ (05 Nisan 2019 - Cuma)
ETKİN MUHALEFET… (27 Mart 2019 - Çarşamba)
YSK TAKVİMİ / SON SÜREÇ… (25 Mart 2019 - Pazartesi)
BU ÜLKE HEPİMİZİN… (23 Mart 2019 - Cumartesi)
TEDBİR ALINMALI (22 Mart 2019 - Cuma)
YEREL SEÇİME YAKLAŞILAN MART SÜRECİ… (21 Mart 2019 - Perşembe)
BAKIŞ AÇISI ve LİDER GERÇEĞİ… (20 Mart 2019 - Çarşamba)
GÜCÜNÜZÜ RÜŞTÜNÜZDEN ALIN... (16 Mart 2019 - Cumartesi)
ARABULUCULUK… (11 Mart 2019 - Pazartesi)
İSTİNAF ve ANA TEMASI… (09 Mart 2019 - Cumartesi)
EVLENME ve BOŞANMALAR (07 Mart 2019 - Perşembe)
YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASI (05 Mart 2019 - Salı)
ŞUBAT ATMOSFERİ… (28 Şubat 2019 - Perşembe)
YARGILAMALARDA DELİL TOPLANMASI ZORUNLULUĞU (27 Şubat 2019 - Çarşamba)
ÖNSEÇİM DAHA ETKİN KILINSA… (25 Şubat 2019 - Pazartesi)
ADLİ YARGIDA KESİNLİK SINIRLARI (23 Şubat 2019 - Cumartesi)
ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ… (22 Şubat 2019 - Cuma)
BOŞANMA DAVALARI ve AYRILIK KARARLARI (21 Şubat 2019 - Perşembe)
OMBUDSMANLIK (KAMU DENETÇİLİĞİ) (20 Şubat 2019 - Çarşamba)
DİSİPLİN ve GENEL CEZA FARKLARI (16 Şubat 2019 - Cumartesi)
İTTİFAKTA GÜNCELLEME (15 Şubat 2019 - Cuma)
MECLİSLERİN DURUMU (14 Şubat 2019 - Perşembe)
İTTİFAK CEPHELERİNDE SON DURUM (13 Şubat 2019 - Çarşamba)
YARGIDA TEDİP (12 Şubat 2019 - Salı)
DOĞRU SİYASET STRATEJİSİ… (09 Şubat 2019 - Cumartesi)
YEREL PARLAMENTO ÜYELİĞİ KRİTERLERİ (07 Şubat 2019 - Perşembe)
YEREL SEÇİMLER İÇİN BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ (06 Şubat 2019 - Çarşamba)
YARGIDA YARDIMCI KAVRAMI (05 Şubat 2019 - Salı)
HUKUKTA SÜRELERİN GEÇİRİLMESİ (04 Şubat 2019 - Pazartesi)
PASİF DURUŞ TERCİHİ SONLANDIRILMALI… (02 Şubat 2019 - Cumartesi)
MUHTARLIK İÇİN ALTERNATİF ÖNERİMİZ (31 Ocak 2019 - Perşembe)
HUKUK ve DENETİM (30 Ocak 2019 - Çarşamba)
LİSTELERE İTİRAZ (29 Ocak 2019 - Salı)
NAFAKA İÇİN YENİ DÜZÜNLEME GEREKİYOR (26 Ocak 2019 - Cumartesi)
MUHTAR SEÇİMLERİ… (24 Ocak 2019 - Perşembe)
ÖNLEM ALINABİLİRDİ (21 Ocak 2019 - Pazartesi)
SEÇİMLERDE OY KULLANMA ESASLARI (19 Ocak 2019 - Cumartesi)
İKAMET TAŞIMA ve DEMOKRASİ… (16 Ocak 2019 - Çarşamba)
YAZIK DEĞİL Mİ BU ÇOCUKLARA !… (14 Ocak 2019 - Pazartesi)
TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK… (12 Ocak 2019 - Cumartesi)
PROJELER LİYAKAT ve EHLİYET (11 Ocak 2019 - Cuma)
CUMHUR İTTİFAKI DOĞRU STRATEJİ (09 Ocak 2019 - Çarşamba)
TALEPKARLIK ve YARARLANAMAMA (08 Ocak 2019 - Salı)
HUKUK DAVALARINDA RAKAMSAL SINIRLAR (07 Ocak 2019 - Pazartesi)
KANUN YOLLARI ve TOPLUMSAL YANSIMALARI… (02 Ocak 2019 - Çarşamba)
TEBLİGAT KANUNU ve YENİ DÜZENLEMELER (31 Aralık 2018 - Pazartesi)
HUKUKİ SÜRELER ve YAŞANAN SIKINTILAR (27 Aralık 2018 - Perşembe)
HUKUKTA TAKDİR HAKKI (26 Aralık 2018 - Çarşamba)
ÖNSEÇİM ve EĞİLİM YOKLAMALARI… (25 Aralık 2018 - Salı)
ADALET SARAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİĞİ (24 Aralık 2018 - Pazartesi)
BÜTÇE ve MECLİS MANZARASI… (22 Aralık 2018 - Cumartesi)
SEÇİM TAKVİMİ ve ÖNEMLİ TARİHLER (21 Aralık 2018 - Cuma)
USÜL ESASTAN ÖNCE GELİR… (20 Aralık 2018 - Perşembe)
İTTİFAKLARIN YERELE YANSIMASI (16 Aralık 2018 - Pazar)
EKİP RUHU, ETKİN BİRLİKTELİK, SİNERJİ… (15 Aralık 2018 - Cumartesi)
HERKES ve HER ŞEY İÇİN ADALET (14 Aralık 2018 - Cuma)
PROFESYONEL DEĞİŞİM ADIMLARI (12 Aralık 2018 - Çarşamba)
BAŞARI MI HEDEFLİYORUZ ? (11 Aralık 2018 - Salı)
YEREL SEÇİMLERE DOĞRU… (10 Aralık 2018 - Pazartesi)
GENİŞ KAPSAMLI HUKUK REFORMU… (07 Aralık 2018 - Cuma)
İTTİFAK ve TEK ZARF İLKESİ (05 Aralık 2018 - Çarşamba)
KADINA ŞİDDETLE İLGİLİ KANUNLARIMIZ (04 Aralık 2018 - Salı)
HİZMET BEKLENTİSİ (03 Aralık 2018 - Pazartesi)
SORUŞTURMA ve TAHKİKAT (01 Aralık 2018 - Cumartesi)
ELEŞTİRİYE DAHİ MUHTAÇ HİSSEDİYORUZ… (28 Kasım 2018 - Çarşamba)
AİLE BİLİNCİNİN ETKİN KILINMASI (27 Kasım 2018 - Salı)
ARABULUCULUKTAKİ YETERSİZLİK… (26 Kasım 2018 - Pazartesi)
SİYASETİN 2 METODU (23 Kasım 2018 - Cuma)
HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ve KATKILARI (21 Kasım 2018 - Çarşamba)
HUKUKİ ve CEZAİ İHTİLAF MI? (20 Kasım 2018 - Salı)
SİYASETTE HALKIN TEMAYÜLÜ (17 Kasım 2018 - Cumartesi)
ETKİN DANIŞMANLIK… (15 Kasım 2018 - Perşembe)
CEZA HUKUKUNDA EYLEMSEL DURUM CEZALARI (10 Kasım 2018 - Cumartesi)
SİYASETTE İSTİKAMET, SİYASETTE İKAMET (08 Kasım 2018 - Perşembe)
İTTİFAKIN DÜNÜ / BUGÜNÜ (31 Ekim 2018 - Çarşamba)
GENÇ HUKUKÇULARA TAVSİYELERİM… (24 Ekim 2018 - Çarşamba)
ADAYLIK LİYAKAT ve EHLİYET İLE OLMALIDIR (18 Ekim 2018 - Perşembe)
Sayfa:
aa
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bilginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaldır

Hz. Muhammed
Sivas için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:00 07:44 12:44 15:09 17:27 18:59
DOLAR
5.9288
EURO
6.5473