PEYGAMBERİMİZİN GÜNLÜK PROGRAMI
Tarih: 25.10.2018 07:13:34 / 450okunma / 0yorum
MUAMMER OYTAN

Hz.Peygamber(s.a.s.), sabah namazını kıldıktan sonra seccadesinin üzerinde uzanır, burada bir süre dinlenir, sonra insanları kabule başlardı. Her taraftan gelen insanlar mescitte O´nun etrafında toplanır, Hz. Peygamber de onlara vaaz ve nasihatlarda bulunurdu. Bu meclislerde her türlü mesele konuşulurdu; ganimet hisseleri, sadaka ve maaşlar bu saatlerde dağıtılırdı.

Hz. Peygamber(s.a.s.), kuşluk vakti evine gidip evinin işleriyle uğraşır, elbiselerinde yamanacak yer varsa orayı yamar, ayakkabılarını tamir eder, hayvanlarını sağardı( Mevlânâ Şiblî,Muhammedî Ahlâ,  s.25-26)

Hz. peygamber(s.a.s.), ikindi namazından sonra eşlerini birer birer ziyaret eder, hal ve hatırlarını sorar ve gecesini onlardan birinin evinde geçirirdi. Geceyi kimin yanında geçirecekse diğer hanımları o evde toplanırlar, yatsı namazına kadar orada kalırlardı. Mescitte yatsı namazını kıldıktan sonra evine döner, uyumadan önce odasında Kur´an okurdu: Genellikle İsrâ, Zümer, Hadîd, Haşr, Tegabün ve Cum´a surelerinden birini tilavet ederdi. Gecenin yarısı ya da üçte ikisi geçtikten sonra uyanır, yatağına yakın bir yerde bulundurduğu misvakla dişlerini ovar, sonra abdest alıp ibadet ederdi. Daima sağ yanı üzerine uzanır, sağ elini sağ yanağının altına koyarak yatardı. Hz. Âişe´nin rivayetine göre Müzzemmil suresi nâzil olduğunda Hz. Peygamber(s.a.s.), sürekli ibadet eder, uzun süre ayakta durduğundan ayakları şişerdi. ( Mevlânâ Şiblî, Muhammedî Ahlâk, s.27)

            Hz. peygamber(s.a.s.) beş vakit namazın farzını eda etmekle birlikte her gün 39 rekât sünnet ve nafile namaz kılardı: Sabah 2 rekât, kuşluk vaktinde 4 rekât, öğle vaktinde 6 rekât, ikindide 4 rekât, akşam vaktinde 2 rekât, yatsıda 6 rekât, sonra teheccüd ve vitr olarak da 13 rekât namaz kılardı. ( Mevlânâ Şiblî, Muhammedî Ahlâk, s.61)

 

BİR AYET:

 “…Mü´minler yalnız Allah´a tevekkül etsinler.”

                                                           (Mâide,5/11

allah´a güvenip dayanmak.

 

Mü´min insan, kendisini bir tek nefisten yaratan ve üzerinde daima gözetleyici olan (Nisâ,4/1) Cenab-ı Allah´tan, O´nun buyruklarına karşı gelmekten korkar, çekinir ve dolayısıyla salih ameller yapar. Mümin Hak Tealâ´nın, buyruklara uyan kulun da her zaman ve her yerde yardımcısı olduğuna inanır.Allah Teâlâ, kendisine güvenip dayananların güvençlerini boşa çıkarmaz, onun dar günlerinde, sıkıntılı günlerinde yardım çağırılarını, dualarını işitir, yardımına koşar.

Cenab-ı Allah,“…Kim Allah´a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar.”(Talâk,65/2 ) buyurmaktadır..Bir mümin daraldığında hayırlı çıkış yolunun ne olduğuhususunda kendini şartlandırmamalı, Allah´tan gelecek sonucun kendi hayrına olacağına inanmalıdır ve emin olmalıdır ki Allah´a saygısızlık etmekten sakınan kişiye O, her daraldığında bir çıkış yolu gösterir; bir kolaylık, bir tahammül gücü verir, kusurlarını örter ve hak ettiği mükâfatı asla esirgemez. “Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah´a tevekkül ederse O, kendisine yeter…”(Talâk,65/3) Allah Tealâ, tevekkül eden kulunu. ummadığı, hesap etmediği bir zamanda, bir yerde ve bir şekilde rızıklandırır; ona maddi veya manevî rahatlama sağlar. Kişi Allah´a tevekkülün hakkını verebilirse yani tam bir teslimiyet içinde O´na dayanıp güvenirse artık boşluğa düşme endişesi taşımaz.. “Ey insanlar !Rabbinize karşı gelmekten sakının…”(Hacc,22/1); “…Mü´minler yalnız Allah´a tevekkül etsinler.”(Mâide,5/11); “… Allah´a sarılın. O sizin sahibinizdir. O, ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır.”(Hacc,22/78)  buyruklarıyla kendisine güvenip dayanmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.

İnsan, Yüce Mevlâmızın yaratmış olduğu; kendisini akıl ile, bilinç ile, muhakeme kabiliyeti ile; iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, sevabı günahtan v.b. ayırt etme yeteneğiyle donattığı halde ruhen zayıf bir varlıktır. İnsan ruhu, yardıma- desteğe-Yüce bir varlığa sığınmaya muhtaçtır. İnsan, kendisini en güçlü hissettiği zamanlarda dahi, kendisiyle baş başa kaldığında belirli zaafları, zayıflıkları, korku ve tedirginlikleri olduğunu hisseder. Bunlar dünyevî hayatla ilgili kaygılar da olabilir, uhrevî hayatla ilgili korkular da olabilir. Bu nedenle, insanoğlunun, Yüce bir Varlığa güvenip, sığınıp, dayanabileceğini hissetmesi-inanması zorunludur.İşte bu Yüce Varlık Cena-ı Allah´tır.Yüce Allah´ın yerine, maddi veya manevî  hiçbir güç, hiçbir varlık ikâme edilemez.

Bu sebeple inançlı kişiler, daha mütevekkil olurlar, kendilerini daima daha güçlü hissederler; ruhen daha sağlam ve dengeli olurlar; depresyona-bunalıma daha az düşerler; böyle bir durum hasıl olursa da Yüce Rabbimizin er-geç mutlaka yardıma koşacağına inandıkları-güvendikleri için düzlüğe daha çabuk çıkarlar.

Aksine, Allah inancı-güvenci zayıf olanlar veya inancı hiç olmayanlar, maalesef korku, endişe ve panik hallerinde sığınacak manevî bir güç bulamadıkları için depresyona düşerler, alkole veya daha kötüsü uyuşturucu maddeye sarılırlar; şayet zor da olsa tüm  iradelerini  toplayıp bu fâsit daireden çıkamazlarsa maalesef depresyon daha da derinleşir, hayatları mahfolur!

Allah Tealâ´ya daima inanmalı, güvenmeli, sığınmalı ve yakarmalıyız. Her an yanımızda olduğunu, bize şah damarımızdan daha yakın olduğuna(Kâf, 50/16), bir bunalıma, bir sıkıntıya düştüğümüzde elimizden tutup düzlüğe çıkaracağını bilmeliyiz! Ne kadar kötü, âdî, yaramaz, günahkâr olsak dahi biz kullarını yüz üstü bırakmayacağına, düşülen bataklıkta terk etmeyeceğine inanmalıyız. Esasen bunun dışında yapabileceğimiz başka bir şey de yoktur; sığınacağımız başka bir varlık da yoktur. Bu nedenle bir an önce kendimize gelip yönümüzü Allah´a dönüp bağışlama ve yardım dilemeliyiz. Çünkü:

-Cenab-ı Allah, Gaffar´dır, yani bağışlaması, günahları affetmesi, ayıpları örtmesi çok olandır.

- Allah Tealâ Rahîmdir, yani fıtrata uygun yaşayan, Allah´ın rızasını gözeten kullarına olan sevgi ve koruması geniştir.

- Yüce Yaratıcı Rahmandır, yani Allah´ın rahmeti sonsuzdur, her şeyi kuşatır, bütün âlemi kucaklar; O´nun acıması, koruması, esirgemesi, sevgi ve şefkâti herkesi kucaklar(.Cafer Karadaş, Gençliğin İslâm Bilgisi, s. 77)

Fakat, bazılarının yaptığı gibi, “Nasıl olsa Allah affeder!” diye düşünerek hata yapmaya devam etmek, günah üstüne günah işlemek samimiyetle bağdaşmaz; bu halk deyimiyle şark kurnazlığına benzer bir davranıştır. İçimizden geçenleri, niyetimizi bilen Allah Tealâ bu tür davranışları değerlendirir!. Esasen bu tür davranan bir insanın İslâmın ruhunu, felsefesini tam anlamış olduğu da kuşkuludur. Çünkü samimi inançlı bir insanın, “nasıl olsa Allah affeder” diyerek bile bile günah işlemesi mümkün değildir.

Bu düşüncenin aksine bir davranış olarak: “Günahlarım bini geçti, artık Allah´tan af dilemeye de, affedeceğini umud etmeye de yüzüm yok! Bu kadar çok günahı olan bir kişiyi Allah affetmez!”  şeklinde düşünmek de yanlıştır; Cenab-ı allah´ın sıfatlarına, Gaffar, Rahîm ve Rahman olmasına, affedici olmasına, cömertliğine, büyüklüğüne, yeri-göğü-Arş-ı Âlâ´yı kuşatmasına güvensizliktir. Böyle bir güvensizlik içinde yaşamak mümkün değildir!

Cenab-ı Allah´a rol biçmek, kimi-neyi affedip neyi-kimi affetmeyeceği hakkında fikir yürütmek biz âciz kullarının işi değildir!

                      

                 PEYGAMBERİMİZİN ALLAH´A GÜVENMESİ.

Tevekkül; akıl ve vicdanın ilhamına uyarak, bütün çabaların ve girişimlerin gösterilmesine rağmen ortaya çıkan olumsuz şartlara karşı sarf edilen gayretin neticesini Allah´ın lütuf ve inayetine havale etmektir. Bir Müslüman, çalışmasının mutlaka sonuç getireceğine inanmalıdır; çünkü o, Allah´a güvenmiştir. Böyle bir güven, Müslümanı sarsılmaz bir azim, eğilmez bir irade, şaibesiz bir cesaretle donatır. En büyük tehlikeler, en kötü yenilgiler bile onu yolundan alıkoyamaz. İşte tevekkül bu demektir!

            Hz. Muhammed´in(s.a.s.) hayat hikâyesi okunduğu zaman görülecektir ki, O, en amansız felâketlerle, en çetin direnişlerle karşı karşıya olduğu halde ömrü boyunca zerre kadar korku, endişe veya ümitsizlik göstermemiştir. Mekke´de kimsesiz ve yapayalnız kaldığı zamanlarda, Uhud ve Huneyn savaşları sırasında en korkunç tehlikelerle karşılaştığında dahi aynı irade kuvvetini, aynı sarsılmaz azmi göstermişti.  Sevr  Mağarasında, Kureyşlilerin iki Mağara arkadaşını ele geçirmelerine ramak kaldığı sırada, Hz. Ebu Bekir´in,  Efendimizin hayatı için endişelenerekYa Resûlallah, düşmanlar çok yaklaştı, eğilseler bizi görecekler” demesi üzerine Peygamber Efendimizin,Üzülme, Allah bizimle beraberdir!” demesi, O´nun, Cenab-ı Allah´a nasıl sarsılmaz bir iman gücüyle güvendiğini açık bir şekilde göstermektedir.(Buharî ve Müslim, Hicret.)

 

HZ. PEYGAMBER(s.a.s.)´İN ALLAH´a SIĞINMAK İÇİN YAPTIĞI DUA: (İSTİ´AZE)

 

Müslim, Zeyd bin Arkam´dan şöyle rivayet etmektedir: “ Ey Allah´ım acizlikten, tembellikten, korkudan, cimrilikten, sıkıntıdan, kabir azabından sana sığınırım. Ey Allah´ım, Nefsime takva ver, nefsimi temizle! Sen en güzel şekilde temizleyensin, sen nefsimin sahibi ve efendisisin. Ey Allah´ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım”(Müslim, VIII. 81).

 

BİR AYET:

“ Ey imân edenler.! Sabır ve salât ile yardım isteyin!

Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.!”

                                                               (Bakara,2/153) )

 

SABIRLI OLMAK.

            Sabır, geniş bir anlam demeti olan bir sözcüktür. En önemli anlamı: Başa gelen olaylardan dolayı Cenab-ı Allah´a isyan etmemektir; dayanma gücü, direnme gücü, yaşama azmi gösterebilmektir. Başa gelen olaylardan dolayı insanın duygusal davranması, ağlaması, sızlaması, üzülmesi normaldir; yeter ki Allah´a isyan niteliği taşıyacak söz ve davranışlardan kaçınılabilsin!

Sabır; haksızlıklara ve başa gelen üzücü olaylara tahammül etme ve dayanma gücü demektir. İnsanın, haklı olduğu, karşı çıkma gücü ve cesareti olduğu halde metanet göstererek sessiz ve hareketsiz kalabilmesidir.Bir musibete uğrayanın feryat etmeden, her şeyin Allah´tan geldiğinin bilinci ile sıkıntılara sonuna kadar tahammül göstermesidir.Sabır, sadece zorluklar karşısında değil, hayatın her anında yaşanan bir ahlâk özelliğidir. Kur´ân´da bildirilen en çarpıcı örneklerini ise peygamberlerin yaşamlarında görmek mümkündür. Ayet-i Kerimelerde ifade edildiği üzere :“…Sabredenleri müjdele .(Bakara,2/155), “…Şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir.”(Bakara 2/153). Sabır, müminlere pek çok güzelliğin kapısını açan eşsiz bir anahtar gibidir.

            Cenab-ı Allah; sabredip salih amel işleyenlere bağışlanma ve büyük bir mükâfat olduğunu (Hûd,11/11) ; Sabredip salih ameller işleyenlerin mükâfatını zâyi etmeyeceğini  (d,11/115); sabredenlerin yalnızca Raplerine tevekkül eden kimseler olduğunu (Ankebut,29/59); sabredenlerin sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükâfatlandırılacaklarını (Furkan,25/75) buyurmaktadır.

İnsanın, karşılaşacağı olaylara karşı hazırlıklı olması gerekir. Sabır acı, meyvesi tatlıdır!.Sıkıntılara, dert ve belalara sabır gösteren, sonunda huzur ve saadete kavuşur.Sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilir.

            Sabır; insanın bir amaç için ortaya koyduğu özverinin, kararlılığın, güçlü iradenin ürünüdür. Dolayısıyla sabır, insanın kendi benliğiyle ilgili tavrıdır. Kur´ân´da, rahatlık ve bolluk kadar sıkıntı ve darlık da hayat gerçeği olarak gösterilmiş; sabrın zorluklar karşısında acizlik gösterip sıkıntılara teslim olmak anlamına gelmediğine; aksine Allah´ın inayetine güvenerek güçlükleri aşma iradesini göstermek olduğuna işaret edilmiştir. Allah´a ve Resul´üne itaat, birlik ve beraberlik, zorluklar karşısında sabır ve metanetle hareket etmek hayatta başarılı olmak için en önemli ilkeler olarak gösterilmiştir. Allah´a olan inançlarını, güven ve teslimiyetlerini, iyimserliklerini, sabır ve metanetlerini her zaman ortaya koyan yüksek karakterli müminler “…Allah sabredenleri sever.”(Al-i İmrân,3/146) ilâhî buyruğuyla taltif edilmişlerdir.

            İmânın davranışlarımız üzerindeki tezahürlerini sadece iki kavramla özetlemek gerekirse, bunlar sabır ve şükürdür. “ Ey imân edenler.! Sabır ve salât ile yardım isteyin! Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.!” (Bakara,2/153). “…Sabretmişler ve sadece Rablerine güvenmişlerdir.” (Ankebut,29/59) Hayatımız boyunca şükretmemiz gereken yerlerde şükreden, sabır göstermemiz gereken durumlarda da sabreden bir kul olmaya gayret göstermeliyiz. Dolayısıyla bizler lütfun da hoş, kahrın da hoş ! bilinciyle hareket etmeliyiz.(Mahmut Demir, Sabır ve Şükür, Kur´andan Öğütler 2, D.İ.B.yayını, s.305-306)

           

PEYGAMBERİMİZİN SABRI VE ŞÜKRÜ.

 

Hz. Peygamber hayatı boyunca kendisinden önce veya sonra gelmiş insanların kazandıkları en yüksek ve en parlak başarıları kazanmasına rağmen gurur ve iddianın zerresi bile O´nun saf ve berrak hayatını lekeleyememiştir. Resûlullah ne zaman sevinçli bir haber alsa hemen şükür secdesine kapanırdı. O, felaketler ve hezimetler karşısında sabreder, lütuf ve nimete erdiğinde şükrederdi. Hz. Peygamber(s.a.s.), herkesten ziyade peygamberlerin her türlü eziyet ve felâketlere maruz kaldıklarını söylerdi. Netekim, Kur´an, O´na sabrı tavsiye etmiştir: “O halde (Resûlüm) peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret.” (Ahkaf,35) Resûlullah, henüz annesinin karnındayken babasını kaybetmiş; daha çocukken annesi vefat etmiş; iki sene sonra da bakımını üstlenen dedesi ölmüştü. Peygamber olduktan sonra O´nu kureyşe karşı himaye eden Ebû Talip ile hayat arkadaşı Hz. Hatice vefat etmiş; Hz. Fatıma´nın dışındaki bütün çocukları ya küçük yaşlarda ya da gençlik devrelerinde ölmüştü. Bütün bu felâketler ve acılar O´nun gözlerini yaşartmış, fakat ağzından Mukedderata hâkim olan büyük Kudrete karşı bir şikayet kelimesi duyulmamıştı. O, “insana ağlamaktan veya mahzun olmaktan dolayı bir sorumluluk yüklenmez, azabı getiren şey insanın dilidir.buyururdu. (Mevlâna Şiblî, a.g.e. s. 81-86)

                             KALP KATILIĞININ ÇARESİ.

Anlatıldığına göre sahabîlerden birisi Ümmü Derdâ´ya başvurarak kalbinin katılığından yakındı. Ümmü Derda da ona şunları söyledi:

- “Kalp katılığı manevî hastalıkların en büyüğüdür. Bununla birlikte sen üç şeye devam et. Belki bu hastalıktan kurtulursun:

1-     Hastaları ziyaret etmek,

2-     Cenaze törenlerine katılmak,

3-     Sık sık mezarlığı gezmek…

Adam bu tavsiyeleri yerine getirince kalbinin yumuşamaya yüz tuttuğunu gördü ve tekrar Ümmü Derda´yı ziyaret ederek: “Allah iyiliğini versindiye dua etti. (Ebûl-Leys Semerkandî, Sohbetler, s.496)

Anahtar Kelimeler: PEYGAMBERİMİZİN, GÜNLÜK, PROGRAMI
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
RİYA (18 Şubat 2020 - Salı)
İSLAMDA VAFTİZ YOKTUR (14 Şubat 2020 - Cuma)
KADERE İMAN ETMEK NEDİR? (13 Şubat 2020 - Perşembe)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (12 Şubat 2020 - Çarşamba)
ALLAH´A SIĞINMAK (10 Şubat 2020 - Pazartesi)
CENNETE FİDAN DİKMEK: (08 Şubat 2020 - Cumartesi)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (06 Şubat 2020 - Perşembe)
HIRS VE HASET (04 Şubat 2020 - Salı)
RİYA (03 Şubat 2020 - Pazartesi)
EDEP VE HAYÂ SAHİBİ OLMAK. (01 Şubat 2020 - Cumartesi)
KELİME-İ ŞAHADET VE FAZİLETİ (31 Ocak 2020 - Cuma)
KUR´AN´I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİ: (30 Ocak 2020 - Perşembe)
LÂ İLÂHE İLLALLAH DEMENİN FAZİLETİ. (27 Ocak 2020 - Pazartesi)
YALAN VE HİLE (16 Ocak 2020 - Perşembe)
KADIN HAKKINDA İSLAMDAN ÖNCEKİ ANLAYIŞ (13 Ocak 2020 - Pazartesi)
İMAN ETMEK. (10 Ocak 2020 - Cuma)
EDEP VE HAYÂ SAHİBİ OLMAK. (09 Ocak 2020 - Perşembe)
GÖZDEKİ PERDE (06 Ocak 2020 - Pazartesi)
SADAKA-İ CARİYE (03 Ocak 2020 - Cuma)
ALLAH´A ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK: (30 Aralık 2019 - Pazartesi)
ŞİRK GÜNAHI (27 Aralık 2019 - Cuma)
ISRAF ETMEK NEDİR; TUTUMLU OLMAK NEDİR? (26 Aralık 2019 - Perşembe)
ŞİRK GÜNAHI (24 Aralık 2019 - Salı)
AHİRET HAYATINI İNKAR EDENİN DİKKATİNE! (23 Aralık 2019 - Pazartesi)
SÜREKLİ İMTİHAN SAHASI: ÖMÜR (19 Aralık 2019 - Perşembe)
KULLUK BİLİNCİYLE GEÇİRİLEN BİR ÖMÜR. (18 Aralık 2019 - Çarşamba)
ALLAH´IN SEVDİĞİ KULLAR KİMLERDİR? (13 Aralık 2019 - Cuma)
CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ (06 Aralık 2019 - Cuma)
BÜYÜK DOSTLUĞUN BAŞLANGICI (04 Aralık 2019 - Çarşamba)
YAVUZ SULTAN SELÎM VE DEDE MOLLA (02 Aralık 2019 - Pazartesi)
SÜNNETE UYMAK (30 Kasım 2019 - Cumartesi)
MERHAMETLİ OLMAK (28 Kasım 2019 - Perşembe)
BERZAH ÂLEMİ (27 Kasım 2019 - Çarşamba)
KANAATKÂRLIK (23 Kasım 2019 - Cumartesi)
PEYGAMBERİMİZİN MEKTUPLARI (22 Kasım 2019 - Cuma)
TÖVBE-İSTİĞFAR ETMEK (21 Kasım 2019 - Perşembe)
USTA - ÇIRAK (18 Kasım 2019 - Pazartesi)
ZİKRİN FAZİLETİ (16 Kasım 2019 - Cumartesi)
İSLÂMDA AHLÂK (15 Kasım 2019 - Cuma)
FAKİRLİĞİN SEFASI (14 Kasım 2019 - Perşembe)
VEYSEL KARANİ... (14 Kasım 2019 - Perşembe)
HZ. HÜSEYİN HAKKINDA GIYBET EDEN ADAM (13 Kasım 2019 - Çarşamba)
ALLAH´A KUL OLANA KULLAR HİZMETKAR OLUR (11 Kasım 2019 - Pazartesi)
CÖMERTLİK ve CİMRİLİK (09 Kasım 2019 - Cumartesi)
İNFAK (08 Kasım 2019 - Cuma)
SABIR (08 Kasım 2019 - Cuma)
YALAN YERE YEMİN ETMEK. (07 Kasım 2019 - Perşembe)
YALANCI ŞAHİTLİK (06 Kasım 2019 - Çarşamba)
DUA ETMENİN ZAMANI VAR MIDIR? (06 Kasım 2019 - Çarşamba)
ANA-BABAYA İYİLİK (04 Kasım 2019 - Pazartesi)
DUA´NIN MEKANI? (04 Kasım 2019 - Pazartesi)
DUA ETMENİN ÖNEMİ (01 Kasım 2019 - Cuma)
KİMSENİN GÖRMEDİĞİ YER (01 Kasım 2019 - Cuma)
ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK (31 Ekim 2019 - Perşembe)
II. MURAT İLE HACI BAYRAM VELİ (31 Ekim 2019 - Perşembe)
ALLAH´IN İZNİYLE... (30 Ekim 2019 - Çarşamba)
EVLÂDA ŞEFKAT... (30 Ekim 2019 - Çarşamba)
GIYBET VE İFTİRA... (29 Ekim 2019 - Salı)
İNSAN !? (25 Ekim 2019 - Cuma)
KELİME-İ TEVHİD (25 Ekim 2019 - Cuma)
NAMAZDA HUŞÛ... (24 Ekim 2019 - Perşembe)
KİMSEYE ANLATMA (24 Ekim 2019 - Perşembe)
İSLÂM´DA AHLÂK (23 Ekim 2019 - Çarşamba)
RESULALLAH´IN İLME VERDİĞİ DEĞER (23 Ekim 2019 - Çarşamba)
YARATILIŞ (18 Ekim 2019 - Cuma)
KABE-İ MUAZZAMA... (17 Ekim 2019 - Perşembe)
ÜMMETİMİ SALAVATI KADAR TANIRIM (17 Ekim 2019 - Perşembe)
MUAVENET: YARDIMSEVERLİK (16 Ekim 2019 - Çarşamba)
TAKVA... (16 Ekim 2019 - Çarşamba)
AHİRET HAYATI... (15 Ekim 2019 - Salı)
ÂHİRETE İMAN (14 Ekim 2019 - Pazartesi)
MUTLULUK HİKAYESİ (12 Ekim 2019 - Cumartesi)
VEDA HUTBESİ (11 Ekim 2019 - Cuma)
MESNEVδDEN BİR HİKÂYE (11 Ekim 2019 - Cuma)
ZEKAT... (10 Ekim 2019 - Perşembe)
ABDESTin FAZİLETİ (10 Ekim 2019 - Perşembe)
DÜNYA BİR İMTİHAN YERİ (09 Ekim 2019 - Çarşamba)
TEBESSÜM ETMEK SADAKADIR (07 Ekim 2019 - Pazartesi)
İLÂHÎ AŞK (07 Ekim 2019 - Pazartesi)
ÖLÜM MELEĞİ (04 Ekim 2019 - Cuma)
MELEKLERE İMAN (03 Ekim 2019 - Perşembe)
ÇAĞIMIZIN GÜNAHI ! (03 Ekim 2019 - Perşembe)
DERVİŞ KAŞIKLARI (02 Ekim 2019 - Çarşamba)
KAZÂ VE KADERE İMÂN ETMEK (02 Ekim 2019 - Çarşamba)
İNSANA ŞEYTANIN MUSALLAT OLMASI (01 Ekim 2019 - Salı)
FATİHA SÛRESİNİN FAZİLETİ (28 Eylül 2019 - Cumartesi)
HZ. İBRAHİM KISSASI (27 Eylül 2019 - Cuma)
HİDAYET (26 Eylül 2019 - Perşembe)
ALLAH´IN ASLA BAĞIŞLAMAYACAĞI GÜNAH (25 Eylül 2019 - Çarşamba)
HALA AKLINIZI KULLANMAYACAK MISINIZ? (25 Eylül 2019 - Çarşamba)
HUZUR VE MUHABBET OCAĞI AİLE (23 Eylül 2019 - Pazartesi)
ABDEST ALMANIN FAZİLETİ (23 Eylül 2019 - Pazartesi)
ŞİRK GÜNAHI (21 Eylül 2019 - Cumartesi)
ALLAH´IN SEVDİĞİ KULLAR KİMLERDİR? (19 Eylül 2019 - Perşembe)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (18 Eylül 2019 - Çarşamba)
KELİME-İ ŞAHADET VE FAZİLETİ (18 Eylül 2019 - Çarşamba)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (17 Eylül 2019 - Salı)
CENNETE FİDAN DİKMEK: (13 Eylül 2019 - Cuma)
KUR´AN´I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİ (13 Eylül 2019 - Cuma)
EDEP VE HAYÂ SAHİBİ OLMAK (12 Eylül 2019 - Perşembe)
İHLÂS-NÂS-FELÂK SURELERİNİN FAZİLETİ (12 Eylül 2019 - Perşembe)
AYET-EL KÛRSδNİN FAZİLETİ (11 Eylül 2019 - Çarşamba)
HIRS VE HASET (11 Eylül 2019 - Çarşamba)
MERHAMET (10 Eylül 2019 - Salı)
ALLAH´IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESİLMEZ (10 Eylül 2019 - Salı)
KELİME-İ ŞAHADET VE FAZİLETİ (09 Eylül 2019 - Pazartesi)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (09 Eylül 2019 - Pazartesi)
MÜSLÜMANA DOĞRU YOLU GÖSTERMEK (07 Eylül 2019 - Cumartesi)
KADERE İMAN ETMEK NEDİR? (06 Eylül 2019 - Cuma)
GÖZDEKİ PERDE (05 Eylül 2019 - Perşembe)
AİLE HAYATI (04 Eylül 2019 - Çarşamba)
HAK VE BATIL (04 Eylül 2019 - Çarşamba)
GIYBET VE İFTİRANIN FARKI NEDİR? (03 Eylül 2019 - Salı)
YALAN VE HİLE (03 Eylül 2019 - Salı)
HIRS VE HASET (02 Eylül 2019 - Pazartesi)
RİYA (02 Eylül 2019 - Pazartesi)
TEVEKKÜL (30 Ağustos 2019 - Cuma)
BOZGUNCULUK TOPLUMA İHANETTİR (30 Ağustos 2019 - Cuma)
YALANCI ŞAHİTLİK (29 Ağustos 2019 - Perşembe)
MÜNAFIKLIK NEDİR? (29 Ağustos 2019 - Perşembe)
ALLAH´A ve RESULÜNE İMAN EDİN! (28 Ağustos 2019 - Çarşamba)
ISRAF ETMEK NEDİR; TUTUMLU OLMAK NEDİR? (28 Ağustos 2019 - Çarşamba)
CENNETE FİDAN NASIL DİKİLİR? (27 Ağustos 2019 - Salı)
AMEL ve NİYET (26 Ağustos 2019 - Pazartesi)
ALLAH´A SIĞINMAK (24 Ağustos 2019 - Cumartesi)
EDEP VE HAYA SAHİBİ OLMAK (23 Ağustos 2019 - Cuma)
İSLAM´DA KADIN (23 Ağustos 2019 - Cuma)
İNSANOĞLU... (22 Ağustos 2019 - Perşembe)
HELAL - HARAM... (22 Ağustos 2019 - Perşembe)
ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK GÜNAHI: GIYBET (21 Ağustos 2019 - Çarşamba)
BAĞIMLILIK TUZAKTIR (21 Ağustos 2019 - Çarşamba)
ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (20 Ağustos 2019 - Salı)
CENNET YOLCUSU OLABİLMEK (19 Ağustos 2019 - Pazartesi)
SÜREKLİ İMTİHAN SAHASI: ÖMÜR (19 Ağustos 2019 - Pazartesi)
KULLUK BİLİNCİ (17 Ağustos 2019 - Cumartesi)
GÜNEŞİN DOĞDUĞU EN HAYIRLI GÜN: CUMA (16 Ağustos 2019 - Cuma)
SOMUNCU BABA´NIN KERAMETİ (15 Ağustos 2019 - Perşembe)
İKİ SAHABENİN SOHBETİ: NAMAZ´dan HAZ DUYMAK (15 Ağustos 2019 - Perşembe)
HAKLININ YANINDA YER ALMAK (10 Ağustos 2019 - Cumartesi)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (09 Ağustos 2019 - Cuma)
II. MURAD HAN VE HAZRET-İ ÜFTADE (08 Ağustos 2019 - Perşembe)
KABİR HAYATI (08 Ağustos 2019 - Perşembe)
ALLAH´IN UMULAN RAHMETİ KİMLER İÇİNDİR? (07 Ağustos 2019 - Çarşamba)
İFFET (07 Ağustos 2019 - Çarşamba)
SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ (06 Ağustos 2019 - Salı)
HZ. PEYGAMBER´İN (s.a.v.) GİYİMİ (05 Ağustos 2019 - Pazartesi)
AŞK GÜL BAHÇESİ HİKAYESİ (02 Ağustos 2019 - Cuma)
GELİN KAYNANA HİKAYESİ (02 Ağustos 2019 - Cuma)
TUZ VE SU (01 Ağustos 2019 - Perşembe)
MÜSLÜMANIN NİYETİ AMELİNDEN HAYIRLIDIR. (01 Ağustos 2019 - Perşembe)
EVLÂTLARI ARASINDA AYIRIM YAPMAMAK (31 Temmuz 2019 - Çarşamba)
RIZIK HELÂL YOLDAN KAZANILMALI (31 Temmuz 2019 - Çarşamba)
ÜÇ SUAL VE BİR CEVAP (30 Temmuz 2019 - Salı)
PEYGAMBERİMİZİN KUL HAKKI ANLAYIŞI (30 Temmuz 2019 - Salı)
MÜTEVÂZÎ OLMAK (29 Temmuz 2019 - Pazartesi)
KİBİRLİ, GURURLU OLMAK (29 Temmuz 2019 - Pazartesi)
AYET-EL KÛRSδNİN FAZİLETİ (27 Temmuz 2019 - Cumartesi)
YALAN YERE BİLE BİLE YEMİN ETMEK (26 Temmuz 2019 - Cuma)
İBRET ALINACAK YAŞANMIŞ BİR HİKAYE (24 Temmuz 2019 - Çarşamba)
MERHAMETTEN MUHABBETE (24 Temmuz 2019 - Çarşamba)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (23 Temmuz 2019 - Salı)
ABDÜLKADİR GEYLANİ İLE KIRK EŞKİYA (23 Temmuz 2019 - Salı)
HAKLININ YANINDA YER ALMAK (22 Temmuz 2019 - Pazartesi)
SOMUNCU BABA´NIN KERAMETİ (20 Temmuz 2019 - Cumartesi)
KADERE İMAN ETMEK NEDİR? (19 Temmuz 2019 - Cuma)
ŞİDDET ZULÜMDÜR (18 Temmuz 2019 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN BİNDİĞİ HAYVANLAR (18 Temmuz 2019 - Perşembe)
HAZRETİ HATİCE´NİN BÜYÜKLÜĞÜ (17 Temmuz 2019 - Çarşamba)
PEYGAMBERİMİZİN GENEL ADETLERİ (16 Temmuz 2019 - Salı)
HUZURLU YAŞAMANIN SIRRI (15 Temmuz 2019 - Pazartesi)
YAVUZ SULTAN SELÎM VE DEDE MOLLA (13 Temmuz 2019 - Cumartesi)
CUM´A GÜNÜNÜN FAZİLETİ (12 Temmuz 2019 - Cuma)
HOŞA GİDEN YORUM (11 Temmuz 2019 - Perşembe)
SÜNNETE UYMAK (11 Temmuz 2019 - Perşembe)
O´NU ANLATAMAM (10 Temmuz 2019 - Çarşamba)
MERHAMETLİ OLMAK (10 Temmuz 2019 - Çarşamba)
KANAATKÂRLIK (09 Temmuz 2019 - Salı)
ZİKRİN FAZİLETİ (09 Temmuz 2019 - Salı)
VEYSEL KARANİ (ÜVEYS) HAZRETLERİ (08 Temmuz 2019 - Pazartesi)
FAKİRLİĞİN SEFASI (08 Temmuz 2019 - Pazartesi)
HZ. HÜSEYİN HAKKINDA GIYBET EDEN ADAM (05 Temmuz 2019 - Cuma)
YALAN YERE BİLE BİLE YEMİN ETMEK. (04 Temmuz 2019 - Perşembe)
YALANCI ŞAHİTLİK (03 Temmuz 2019 - Çarşamba)
DUA ETMENİN ZAMANI VAR MIDIR? (02 Temmuz 2019 - Salı)
ANA-BABAYA ÖF BİLE DEMEYİNİZ (01 Temmuz 2019 - Pazartesi)
DUA ETMANİN MEKANI VAR MIDIR? (01 Temmuz 2019 - Pazartesi)
FİRDEVS CENNETİNE KAVUŞACAK OLAN MÜMİNLER (29 Haziran 2019 - Cumartesi)
BAĞIMLILIK (28 Haziran 2019 - Cuma)
YOĞUN BİR SEVAP İŞLEMEK (28 Haziran 2019 - Cuma)
TEVAZU... (27 Haziran 2019 - Perşembe)
KELİME-İ ŞAHADET VE ANLAMI (27 Haziran 2019 - Perşembe)
HACI BAYRAM-I VELİ (26 Haziran 2019 - Çarşamba)
İBRAHİM EDHEM HAZRETLERİNİ İKAZ (25 Haziran 2019 - Salı)
NAMAZDA HUŞÛ NEDİR? (24 Haziran 2019 - Pazartesi)
KİMSEYE ANLATMA HİKAYESİ (24 Haziran 2019 - Pazartesi)
KİMSEYE ANLATMA! (22 Haziran 2019 - Cumartesi)
RESULALLAH´IN İLME VERDİĞİ DEĞER (21 Haziran 2019 - Cuma)
SUFFE (21 Haziran 2019 - Cuma)
İKİ KARDEŞ HİKAYESİ (20 Haziran 2019 - Perşembe)
HZ. PEYGAMBER´E SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ (20 Haziran 2019 - Perşembe)
TEVEKKÜL (19 Haziran 2019 - Çarşamba)
YARDIMSEVERLİK (19 Haziran 2019 - Çarşamba)
AHİRET HAYATI VAR MI!? (18 Haziran 2019 - Salı)
TAKVA NEDİR, NEREDEDİR? (18 Haziran 2019 - Salı)
MUTLULUK HİKAYESİ (17 Haziran 2019 - Pazartesi)
HZ. PEYGAMBER´İN(s.a.s.) SON HUTBESİ (17 Haziran 2019 - Pazartesi)
ZEKÂT (15 Haziran 2019 - Cumartesi)
MESNEVδDEN BİR HİKÂYE (14 Haziran 2019 - Cuma)
ABDEST ALMANIN FAZİLETİ (14 Haziran 2019 - Cuma)
GIYBET ETMEK ÇOK KÖTÜDÜR (13 Haziran 2019 - Perşembe)
İNSANA ŞEYTANIN MUSALLAT OLMASI (13 Haziran 2019 - Perşembe)
HİDAYET (12 Haziran 2019 - Çarşamba)
DERVİŞ KAŞIKLARI HİKAYESİ (11 Haziran 2019 - Salı)
FATİHA SÛRESİNİN FAZİLETİ (11 Haziran 2019 - Salı)
KARINCA VE HZ. İBRAHİM KISSASI (10 Haziran 2019 - Pazartesi)
DENİZ YILDIZI HİKAYESİ (10 Haziran 2019 - Pazartesi)
AİLE: HUZUR VE MUHABBET OCAĞI (08 Haziran 2019 - Cumartesi)
RİYA (07 Haziran 2019 - Cuma)
KUL HAKKI (01 Haziran 2019 - Cumartesi)
YALANCI ŞAHİTLİK (31 Mayıs 2019 - Cuma)
KALBİN TEMİZ OLSUN, FAKAT… (30 Mayıs 2019 - Perşembe)
SELAMLAŞMAK VE FAYDALARI (30 Mayıs 2019 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN SABRI VE ŞÜKRÜ (29 Mayıs 2019 - Çarşamba)
ÖLÜM HADİSESİNİN ANLAMI (29 Mayıs 2019 - Çarşamba)
ŞİDDETE BAŞVURMAK VE AZGINLIK (28 Mayıs 2019 - Salı)
ÖLÜM VE İKİNCİ HAYATA DOĞUŞ (27 Mayıs 2019 - Pazartesi)
BERZAH ÂLEMİ (25 Mayıs 2019 - Cumartesi)
PEYGAMBERİMİZİN MEKTUPLARI (24 Mayıs 2019 - Cuma)
ALLAH´A TÖVBE-İSTİĞFAR ETMEK (23 Mayıs 2019 - Perşembe)
İSLÂMDA AHLÂK ANLAYIŞI (22 Mayıs 2019 - Çarşamba)
VEYSEL KARANİ (ÜVEYS) HAZRETLERİ (21 Mayıs 2019 - Salı)
SABIRLI OLMAK (20 Mayıs 2019 - Pazartesi)
DUA ETMENİN ÖNEMİ (18 Mayıs 2019 - Cumartesi)
İNSAN !? (16 Mayıs 2019 - Perşembe)
İSLÂMDA AHLÂK ANLAYIŞI (15 Mayıs 2019 - Çarşamba)
KABE-İ MUAZZAMA HAKKINDA BİLGİ (14 Mayıs 2019 - Salı)
ÂHİRETE İMAN ETMEK (13 Mayıs 2019 - Pazartesi)
DÜNYA HAYATI BİR İMTİHAN YERİDİR (11 Mayıs 2019 - Cumartesi)
ÖLÜM MELEĞİNİN HABER SALMASI (10 Mayıs 2019 - Cuma)
MELEKLERE İMÂN ETMEK (10 Mayıs 2019 - Cuma)
GIYBET ETMEK (09 Mayıs 2019 - Perşembe)
DERVİŞ KAŞIKLARI HİKAYESİ (08 Mayıs 2019 - Çarşamba)
FATİHA SÛRESİNİN FAZİLETİ (08 Mayıs 2019 - Çarşamba)
ORUÇ VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ (07 Mayıs 2019 - Salı)
KAZÂ VE KADERE İMÂN ETMEK (06 Mayıs 2019 - Pazartesi)
SELAMLAŞMAK VE FAYDALARI (02 Mayıs 2019 - Perşembe)
İSLÂMDA AHLÂK ANLAYIŞI: (30 Nisan 2019 - Salı)
SELAMLAŞMAK VE FAYDALARI (29 Nisan 2019 - Pazartesi)
ES-SELAM (27 Nisan 2019 - Cumartesi)
KELİMEİ ŞAHADET (26 Nisan 2019 - Cuma)
İYİLİK (25 Nisan 2019 - Perşembe)
İSRAF VE TUTUMLU OLMAK (24 Nisan 2019 - Çarşamba)
ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (22 Nisan 2019 - Pazartesi)
İYİ BİR MÜMİN OLMAK (19 Nisan 2019 - Cuma)
ARAIZDA SELAMI YAYIN (18 Nisan 2019 - Perşembe)
HIRS VE HASET (17 Nisan 2019 - Çarşamba)
EDEB VE HAYA (16 Nisan 2019 - Salı)
ÖLÜM GELİNCEYE KADAR İBADET ET (15 Nisan 2019 - Pazartesi)
EN HAYIRLI GÜN (13 Nisan 2019 - Cumartesi)
GIYBET (12 Nisan 2019 - Cuma)
CENNETE FİDAN DİKMEK (11 Nisan 2019 - Perşembe)
SÜNNET ... (10 Nisan 2019 - Çarşamba)
İSLAM´DA KADIN (08 Nisan 2019 - Pazartesi)
ŞİRK ! (05 Nisan 2019 - Cuma)
ALLAH´IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESİLMEZ (04 Nisan 2019 - Perşembe)
ALLAH´A ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (03 Nisan 2019 - Çarşamba)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (01 Nisan 2019 - Pazartesi)
NİYET VE AMEL (29 Mart 2019 - Cuma)
ALLAH´IN SEVDİĞİ KULLAR KİMLERDİR? (28 Mart 2019 - Perşembe)
ŞİRK GÜNAHI (27 Mart 2019 - Çarşamba)
ABDEST ALMANIN FAZİLETİ (26 Mart 2019 - Salı)
CENNETE İMANLA GİRİLİR (25 Mart 2019 - Pazartesi)
EDEP VE HAYA SAHİBİ OLMAK (22 Mart 2019 - Cuma)
AHİRET YURDU (21 Mart 2019 - Perşembe)
ŞEVKAT VE MERHAMET ÖRNEĞİ (20 Mart 2019 - Çarşamba)
SALÂT GETİRMENİN FAZİLETİ (19 Mart 2019 - Salı)
"CEHENNEM ATEŞİNDEN KORUNUN" (18 Mart 2019 - Pazartesi)
İSLAMDA KADIN (15 Mart 2019 - Cuma)
BESMELE PANZEHİRDİR (14 Mart 2019 - Perşembe)
BAĞIŞLANMA ŞANSI (11 Mart 2019 - Pazartesi)
HARAM-HELAL DUYARLILIĞI (08 Mart 2019 - Cuma)
CEHENNEM (07 Mart 2019 - Perşembe)
İYİLİK VE KÖTÜLÜ (06 Mart 2019 - Çarşamba)
GÖNÜL GÖZÜ İLE GÖRMEK (28 Şubat 2019 - Perşembe)
BİR AYET (27 Şubat 2019 - Çarşamba)
ÇAĞIN HASTALIĞI: GIYBET (22 Şubat 2019 - Cuma)
İLİM ÖĞRENMENİN FAZİLETİ (21 Şubat 2019 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN TEMİZLİĞE VERDİĞİ ÖNEM (20 Şubat 2019 - Çarşamba)
KUL HAKKINA GİRMEYİN (19 Şubat 2019 - Salı)
BAĞIMLILIK BİR TUZAKTIR (15 Şubat 2019 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN KUL HAKKI ANLAYIŞI (14 Şubat 2019 - Perşembe)
ALLAH´A İÇTENLİKLE TÖVBE EDİN (12 Şubat 2019 - Salı)
İSLAM´IN ÖZÜ SAMİMİYETTİR (11 Şubat 2019 - Pazartesi)
PAYLAŞTIKCA ARTAN DEĞER: İYİLİK (08 Şubat 2019 - Cuma)
İSLÂM DİNİNDE İBADET NEDİR? (07 Şubat 2019 - Perşembe)
PEYGAMBERİMİZİN HACCI (06 Şubat 2019 - Çarşamba)
ALLAH´A ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (01 Şubat 2019 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN ALLAH´A GÜVENMESİ (31 Ocak 2019 - Perşembe)
İSLAM´DA TEVHİD ESASTIR (30 Ocak 2019 - Çarşamba)
İKİ SAHABENİN SOHBETİ (29 Ocak 2019 - Salı)
CENNET YOLCUSU OLABİLMEK (25 Ocak 2019 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI (23 Ocak 2019 - Çarşamba)
Dost olarak Allah Yeter! (22 Ocak 2019 - Salı)
İSLAM´DA VAFTİZ YOKTUR (21 Ocak 2019 - Pazartesi)
SÜREKLİ İMTİHAN SAHASI: ÖMÜR (18 Ocak 2019 - Cuma)
İLİM ÖĞRENMENİN FAZİLETİ (17 Ocak 2019 - Perşembe)
HASTA ZİYARETİNİN ÖNEMİ (16 Ocak 2019 - Çarşamba)
ŞİDDETE BAŞVURMAK VE AZGINLIK (15 Ocak 2019 - Salı)
KUL HAKKI (14 Ocak 2019 - Pazartesi)
ÖLÜM VE İKİNCİ HAYATA DOĞUŞ (09 Ocak 2019 - Çarşamba)
“İHSÂN” İLE HAREKET ETMEK (08 Ocak 2019 - Salı)
ORGANLARIN SORUMLULUĞU (07 Ocak 2019 - Pazartesi)
İSLÂMDA AHLÂK ANLAYIŞI (02 Ocak 2019 - Çarşamba)
PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI (31 Aralık 2018 - Pazartesi)
MELEKLERİN DOSTLUĞU (29 Aralık 2018 - Cumartesi)
CENAB-I ALLAH´ı ZİKRETMEK (28 Aralık 2018 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI (27 Aralık 2018 - Perşembe)
NAMAZDA HUŞÛ NEDİR? (26 Aralık 2018 - Çarşamba)
İKAZA KULAK ASIN (20 Aralık 2018 - Perşembe)
KİBİR (19 Aralık 2018 - Çarşamba)
İSLAMIN ÖZÜ SAMİMİYETTİR (14 Aralık 2018 - Cuma)
TÖVBE EDİNİZ Kİ, KURTULUŞA ERESİNİZ (13 Aralık 2018 - Perşembe)
MELEKLER İYİ İNSANIN DOSTUDUR (12 Aralık 2018 - Çarşamba)
SU: YAŞAMI SAĞLAYAN NİMET (07 Aralık 2018 - Cuma)
İYİ BİR İNSAN-İYİ BİR MÜ´MİN OLMAK (05 Aralık 2018 - Çarşamba)
HZ. MEVLÂNA´YA VE HZ. ALİ´YE GÖRE İNSAN (01 Aralık 2018 - Cumartesi)
DİLENCİYE DAVRANIŞ ŞEKLİ (29 Kasım 2018 - Perşembe)
CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ (28 Kasım 2018 - Çarşamba)
KUR´AN´I KERİME GÖRE CENNET (24 Kasım 2018 - Cumartesi)
ALLAH´A DUA ETMEK (23 Kasım 2018 - Cuma)
ANA-BABAYA İYİLİK ETMEK (19 Kasım 2018 - Pazartesi)
DÜNYA HAYATI GEÇİCİDİR (16 Kasım 2018 - Cuma)
MÜMİN KİŞİ TEMİZ OLMALIDIR (15 Kasım 2018 - Perşembe)
BİRBİRİNE KARDEŞ GİBİ DAVRANMAK (13 Kasım 2018 - Salı)
İBADETE BAHANE YOKTUR (09 Kasım 2018 - Cuma)
KELİME-İ ŞAHADET´in FAZİLETİ (08 Kasım 2018 - Perşembe)
MÜLK SÛRESİNİN FAZİLETİ (05 Kasım 2018 - Pazartesi)
AHİRETE İMAN ETMEK (02 Kasım 2018 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI (01 Kasım 2018 - Perşembe)
AYET-EL KÛRSδNİN FAZİLETİ (31 Ekim 2018 - Çarşamba)
VATAN VE ŞEHADET (26 Ekim 2018 - Cuma)
PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ (24 Ekim 2018 - Çarşamba)
PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ (20 Ekim 2018 - Cumartesi)
KELİME-İ ŞAHADET VE ANLAMI (19 Ekim 2018 - Cuma)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (17 Ekim 2018 - Çarşamba)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
FATİHA SÛRESİNİN FAZİLETİ (12 Ekim 2018 - Cuma)
CENNETE FİDAN DİKMEK (11 Ekim 2018 - Perşembe)
KELİME-İ ŞAHADET VE ANLAMI (10 Ekim 2018 - Çarşamba)
HÛD SÛRESİNİN FAZİLETİ (06 Ekim 2018 - Cumartesi)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (05 Ekim 2018 - Cuma)
HACCIN FAZİLETİ (03 Ekim 2018 - Çarşamba)
ALLAH´IN DOSTLUĞUNU KAZANMAK (02 Ekim 2018 - Salı)
İBADET (01 Ekim 2018 - Pazartesi)
ALLAH´IN UMULAN RAHMETİ KİMLER İÇİNDİR? (29 Eylül 2018 - Cumartesi)
ZEKÂT VERMEK (28 Eylül 2018 - Cuma)
ORUÇ VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ (26 Eylül 2018 - Çarşamba)
ÖMÜR NİMETİ (25 Eylül 2018 - Salı)
ALLAH´A SIĞINMAK (21 Eylül 2018 - Cuma)
MERHAMET (17 Eylül 2018 - Pazartesi)
CENNETE FİDAN DİKMEK (14 Eylül 2018 - Cuma)
MÜLK SÛRESİNİN FAZİLETİ (13 Eylül 2018 - Perşembe)
SELAM VERMENİN FAZİLETİ (11 Eylül 2018 - Salı)
AYET-EL KÛRSδNİN FAZİLETİ (07 Eylül 2018 - Cuma)
YALAN VE HİLE (31 Ağustos 2018 - Cuma)
İHLÂS-NÂS-FELÂK SURELERİNİN FAZİLETİ (30 Ağustos 2018 - Perşembe)
BESMELENİN FAZİLETLERİ (29 Ağustos 2018 - Çarşamba)
HIRS VE HASET (17 Ağustos 2018 - Cuma)
RİYA (10 Ağustos 2018 - Cuma)
MUNAFIKLIK (03 Ağustos 2018 - Cuma)
ALLAH´IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESİLMEZ (27 Temmuz 2018 - Cuma)
MERHAMET (21 Temmuz 2018 - Cumartesi)
MÜLK SÛRESİNİN FAZİLETİ (13 Temmuz 2018 - Cuma)
KUL HAKKI (06 Temmuz 2018 - Cuma)
Sayfa:
aa
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
İki nimet vardır ki, insanların çoğu onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler: onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir.

Hz. Muhammed
Sivas için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:00 07:44 12:44 15:09 17:27 18:59
DOLAR
6.0578
EURO
6.5596