OLAĞAN KANUN YOLLARI / HALİ HAZIRDAKİ SIKINTILARIMIZ…
Tarih: 27.9.2018 07:05:48 / 584okunma / 0yorum
AVUKAT EYÜP DEMİRER

OLAĞAN KANUN YOLLARI / HALİ HAZIRDAKİ SIKINTILARIMIZ…

 

         Değerli okuyucular; Hukukun üstünlüğü inancı ile, her bir vatandaşımızın adli iş ve işlemlerinin, dava ve yargılamalarının etkin, adil ve belirli sürelerde neticelendirilmesini talep etmek en doğal hakkıdır.

         Tabi bu yargılama süreçleri öncelikle Yerel Mahkemeler nezdinde yapılır iken, hak arama özgürlüğü açısından bir de denetim anlamında üst Mahkemelerce yapılan inceleme ve değerlendirmeler söz konusudur. 

         Kanun yolları OLAĞAN ve OLAĞANÜSTÜ kanun yolları olarak iki kısımda incelenmektedir.

Henüz kesinleşmemiş bulunan kararlara karşı başvurulan kanun yollarına Olağan Kanun Yolları,

Şekli manada kesinleşmiş kararlar aleyhine başvurulan kanun yollarına ise Olağanüstü Kanun Yolları denir.

Olağan Kanun Yolları ; İstinaf ve Temyiz kanun yollarıdır.

Olağanüstü Kanun Yolları ise ; Yargılamanın yenilenmesi ve kanun yararına temyiz kanun yoludur.

Kanun yollarının uygulanmasında ;

Mahkeme kararlarının usul ve esas yönünden hukuka uygunluğunun kararı veren mahkemeden başka bir mahkeme tarafından denetlenerek , varsa eksikliklerin giderilmesi için taraflara tanınmış çağdaş bir hak ve başvuru imkanı olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu uygulama Denetim İhtiyacıdır.

Yine , Kanun yollarının başka bir fonksiyonu da , ülke hukukunun o ülkenin her yerinde aynı şekilde uygulanmasını sağlamak olarak ortaya çıkmakta olup bu kıstasa da Uygulama Birliği fonksiyonu denilmektedir.

         Ülkemizde 20 Temmuz 2016 tarihine kadar Hukuk Mahkemeleri açısından sadece Yargıtay yoluna başvuru yani tek dereceli bir üst inceleme söz konusu iken, 20 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde önemli bir üst derece incelemesine gidilmiş ve dünyanın birçok ülkesinde uygulandığı gibi, Yerel Mahkemeler ile Yargıtay arasına iki kademeli bir inceleme sistemi getirilmiş, istinaf kanun yolu uygulaması ile bu durum sağlanmıştır.

         20 Temmuz 2016 tarihinden önce ülkemizde tek dereceli bir üst kanun yolu incelemesi söz konusu iken, 20 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yürürlüğe giren ve öncelikli olarak başvurulan istinaf kanun yolu ( Bölge Adliye Mahkemeleri ) incelemesi ile ülkemizde artık Yerel Mahkeme kararlarını inceleyen iki dereceli bir sistem kurulmuş durumdadır.

         Esasen istinaf kanun yolu uygulamasının yürürlüğe girdiği 20 Temmuz 2016 tarihinden önceki süreçte Yerel Mahkemelerin kesin olmayan kararlarına karşı Yargıtay ilgili Hukuk Daireleri nezdinde yapılan başvurularda Yargıtay´ın özelliği gereği sadece hukuki denetim yapması gerekir iken, maddi vakıa denetiminin de yani somut ihtilafa yönelik vakıa incelemesinin de şartlar gereği yapıldığını görmek mümkün idi.

         Vakıa denetimi ancak istinaf kanun yolu uygulamasında Bölge Adliye Mahkemelerince yapılacak bir denetim durumunda olup, bu aşamadan sonra yapılan başvurularda vakıa denetimini Bölge Adliye Mahkemeleri yapmakta, Yargıtay hukuki denetim görevini yerine getirmektedir.

İstinaf Mahkemesi ilk derece mahkemesi tarafından yapılacak olan yargılamayı yenilemeyecek, sadece uyuşmazlık konusu olan hususlar üzerinde durularak maddi olaya ve hukuka uygunluk denetimi yapacaktır.

         Tabi yukarıda özetle yapmış olduğum mesleki açıklamalardan sonra halkımızın yargılamaya yönelik ihtiyaçlarında bu ikili üst kanun yolu başvurusu uygulamasının getirilerinden bahsetmekte fayda bulunmaktadır.

         Maddi vakıa denetimi yapılması dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde uygulanmakta olan vatandaşın lehine bir düzenlemedir. Çünkü bu kanun yolu ile öncelikle Yerel Mahkemelerde verilen kararlar istinaf kanun yolu başvurusunun yapılması dâhilinde bir daha gözden geçirilecek, bir daha incelenecek, verilen kararlarda yapılacak inceleme hata oranını en düşük seviyelere indirecektir. Bu durum denetim ihtiyacının bir doğal sonucu olduğu gibi aynı zamanda her somut olayda ülkede kanunların, mahkeme kararlarının uygulama birliğini sağlaması açısından da önem arz etmektedir.

         Yargıtay´ ın uzun yıllardır devam eden iş yükünün hafifletilmesi de istinaf kanun yolu uygulamasının getirilmesi ile birlikte fayda sağlayan unsurlardan bir tanesi olmuştur.

         Hepimizce de malum olduğu üzere, Yargıtay´ ın iş yükünün yoğunluğu, dosya sayılarında yaşanılan artış dosyalara karar verilmesi açısından ciddi zaman kayıplarına, yargılamaların uzamasına yol açmakta idi. Aynı durum iş yükü yoğunluğuna boğulan Bölge Adliye / İstinaf Mahkemeleri için de mevcut 2 yılda yaşanmaya başladı.

         Bu şekli ile getirilen düzenlemeleri olumlu bulduğumu beyan etmek isterim.

         Ancak, tabi ki düzenlemeler yerinde ve olumlu olsa da bu düzenlemelerin uygulayıcılarının da yeterli sayıda bulunması gerekmektedir. Ülkemizde her yıl milyonlarca dava dosyasında verilen kararlara yönelik olarak üst kanun yollarına başvurulması, Adalet Bakanlığımızın son derece yoğun çalışmaları sonucunda gerek Avukatlık mesleğinde belli bir süre görev yaparak meslek kıdemi bulunan avukatlarımızdan ve yine Hukuk Fakültelerimizden mezun olan genç hukukçularımızdan yıl içerisinde belirli düzeyde yazılı ve sözlü mülakatlar ve güvenlik soruşturmaları ile hâkim ve savcı adayı alıp kadrosuna katıp gerek İlk Derece Mahkemeleri ve gerekse Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay nezdinde görev yapmalarını sağlama çabasını hepimiz görmekteyiz.

         Mevcut durumda ve gelinen noktada yargılamanın hızlı, etkin bir şekilde sonuçlanması açısından hala bir kısım aksaklıklar yaşandığını görmek mümkündür. Zira hukukta meslek mensuplarının mevcut iş yükü karşısında sayısal olarak yeterli olmadığı somut bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır.

         Umut ediyorum ki; gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, bir dosya bir mahkeme huzuruna geldiğinde 2 ya da 3 haftalık salt o dosyaya yönelik inceleme ve araştırmalar ile yargılama sonuçlanması safahatları bizler için de uygulanabilir hale gelir de vatandaşımız uzun süren yargılama streslerinden kurtulmuş olur.

         Önceki yazılarımda da belirttiği gibi, sayısal değil, nitelikli hukukçu çoğunluğu ile tüm bu sıkıntıların üzerinden gelinebilmesi mümkündür. Yetişmiş meslek mensupları tüm bu sıkıntılarımızda bizlerin umut ışığı olacaktır…

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
CEZA YARGILAMASINDA SERİ MUHAKEME USULÜ (7) (15 Ocak 2020 - Çarşamba)
CEZA YARGILAMASINDA SERİ MUHAKEME USULÜ (2) (08 Ocak 2020 - Çarşamba)
ENES VAKIASI… (01 Ocak 2020 - Çarşamba)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ… (9) (12 Aralık 2019 - Perşembe)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 8 (11 Aralık 2019 - Çarşamba)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 3 (09 Aralık 2019 - Pazartesi)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 3 (07 Aralık 2019 - Cumartesi)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 3 (05 Aralık 2019 - Perşembe)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 2 (04 Aralık 2019 - Çarşamba)
İHTİSAS MAHKEMELERİ (06 Temmuz 2019 - Cumartesi)
HUKUK SİSTEMİNDE YENİ MODEL (05 Temmuz 2019 - Cuma)
BEKLENİLEN YARGI REFORMU - 3 (04 Temmuz 2019 - Perşembe)
BEKLENİLEN YARGI REFORMU - 2 (03 Temmuz 2019 - Çarşamba)
BEKLENİLEN YARGI REFORMU… (02 Temmuz 2019 - Salı)
SİYASETİN YENİ YOL HARİTASI -3 (22 Mayıs 2019 - Çarşamba)
SİYASETİN YENİ YOL HARİTASI -2 (21 Mayıs 2019 - Salı)
SİYASETİN YENİ YOL HARİTASI -1 (20 Mayıs 2019 - Pazartesi)
İSTANBUL SEÇİMLERİ YORUMUMUZ - 3 (18 Mayıs 2019 - Cumartesi)
İSTANBUL SEÇİMLERİ YORUMUMUZ - 1 (16 Mayıs 2019 - Perşembe)
BEKLENEN YASAL DÜZENLEMELER (15 Mayıs 2019 - Çarşamba)
CEZALAR (06 Mayıs 2019 - Pazartesi)
TÜRKİYE İTTİFAKI… (01 Mayıs 2019 - Çarşamba)
MESLEKİ VERİMLİLİK DÜŞÜYOR (12 Nisan 2019 - Cuma)
SEÇİM DEĞERLENDİRMELERİ (4) (09 Nisan 2019 - Salı)
SEÇİM DEĞERLENDİRMELERİ (3) (08 Nisan 2019 - Pazartesi)
SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ (2) (06 Nisan 2019 - Cumartesi)
SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ (05 Nisan 2019 - Cuma)
ETKİN MUHALEFET… (27 Mart 2019 - Çarşamba)
YSK TAKVİMİ / SON SÜREÇ… (25 Mart 2019 - Pazartesi)
BU ÜLKE HEPİMİZİN… (23 Mart 2019 - Cumartesi)
TEDBİR ALINMALI (22 Mart 2019 - Cuma)
YEREL SEÇİME YAKLAŞILAN MART SÜRECİ… (21 Mart 2019 - Perşembe)
BAKIŞ AÇISI ve LİDER GERÇEĞİ… (20 Mart 2019 - Çarşamba)
GÜCÜNÜZÜ RÜŞTÜNÜZDEN ALIN... (16 Mart 2019 - Cumartesi)
ARABULUCULUK… (11 Mart 2019 - Pazartesi)
İSTİNAF ve ANA TEMASI… (09 Mart 2019 - Cumartesi)
EVLENME ve BOŞANMALAR (07 Mart 2019 - Perşembe)
YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASI (05 Mart 2019 - Salı)
ŞUBAT ATMOSFERİ… (28 Şubat 2019 - Perşembe)
YARGILAMALARDA DELİL TOPLANMASI ZORUNLULUĞU (27 Şubat 2019 - Çarşamba)
ÖNSEÇİM DAHA ETKİN KILINSA… (25 Şubat 2019 - Pazartesi)
ADLİ YARGIDA KESİNLİK SINIRLARI (23 Şubat 2019 - Cumartesi)
ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ… (22 Şubat 2019 - Cuma)
BOŞANMA DAVALARI ve AYRILIK KARARLARI (21 Şubat 2019 - Perşembe)
OMBUDSMANLIK (KAMU DENETÇİLİĞİ) (20 Şubat 2019 - Çarşamba)
DİSİPLİN ve GENEL CEZA FARKLARI (16 Şubat 2019 - Cumartesi)
İTTİFAKTA GÜNCELLEME (15 Şubat 2019 - Cuma)
MECLİSLERİN DURUMU (14 Şubat 2019 - Perşembe)
İTTİFAK CEPHELERİNDE SON DURUM (13 Şubat 2019 - Çarşamba)
YARGIDA TEDİP (12 Şubat 2019 - Salı)
DOĞRU SİYASET STRATEJİSİ… (09 Şubat 2019 - Cumartesi)
YEREL PARLAMENTO ÜYELİĞİ KRİTERLERİ (07 Şubat 2019 - Perşembe)
YEREL SEÇİMLER İÇİN BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ (06 Şubat 2019 - Çarşamba)
YARGIDA YARDIMCI KAVRAMI (05 Şubat 2019 - Salı)
HUKUKTA SÜRELERİN GEÇİRİLMESİ (04 Şubat 2019 - Pazartesi)
PASİF DURUŞ TERCİHİ SONLANDIRILMALI… (02 Şubat 2019 - Cumartesi)
MUHTARLIK İÇİN ALTERNATİF ÖNERİMİZ (31 Ocak 2019 - Perşembe)
HUKUK ve DENETİM (30 Ocak 2019 - Çarşamba)
LİSTELERE İTİRAZ (29 Ocak 2019 - Salı)
NAFAKA İÇİN YENİ DÜZÜNLEME GEREKİYOR (26 Ocak 2019 - Cumartesi)
MUHTAR SEÇİMLERİ… (24 Ocak 2019 - Perşembe)
ÖNLEM ALINABİLİRDİ (21 Ocak 2019 - Pazartesi)
SEÇİMLERDE OY KULLANMA ESASLARI (19 Ocak 2019 - Cumartesi)
İKAMET TAŞIMA ve DEMOKRASİ… (16 Ocak 2019 - Çarşamba)
YAZIK DEĞİL Mİ BU ÇOCUKLARA !… (14 Ocak 2019 - Pazartesi)
TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK… (12 Ocak 2019 - Cumartesi)
PROJELER LİYAKAT ve EHLİYET (11 Ocak 2019 - Cuma)
CUMHUR İTTİFAKI DOĞRU STRATEJİ (09 Ocak 2019 - Çarşamba)
TALEPKARLIK ve YARARLANAMAMA (08 Ocak 2019 - Salı)
HUKUK DAVALARINDA RAKAMSAL SINIRLAR (07 Ocak 2019 - Pazartesi)
KANUN YOLLARI ve TOPLUMSAL YANSIMALARI… (02 Ocak 2019 - Çarşamba)
TEBLİGAT KANUNU ve YENİ DÜZENLEMELER (31 Aralık 2018 - Pazartesi)
HUKUKİ SÜRELER ve YAŞANAN SIKINTILAR (27 Aralık 2018 - Perşembe)
HUKUKTA TAKDİR HAKKI (26 Aralık 2018 - Çarşamba)
ÖNSEÇİM ve EĞİLİM YOKLAMALARI… (25 Aralık 2018 - Salı)
ADALET SARAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİĞİ (24 Aralık 2018 - Pazartesi)
BÜTÇE ve MECLİS MANZARASI… (22 Aralık 2018 - Cumartesi)
SEÇİM TAKVİMİ ve ÖNEMLİ TARİHLER (21 Aralık 2018 - Cuma)
USÜL ESASTAN ÖNCE GELİR… (20 Aralık 2018 - Perşembe)
İTTİFAKLARIN YERELE YANSIMASI (16 Aralık 2018 - Pazar)
EKİP RUHU, ETKİN BİRLİKTELİK, SİNERJİ… (15 Aralık 2018 - Cumartesi)
HERKES ve HER ŞEY İÇİN ADALET (14 Aralık 2018 - Cuma)
PROFESYONEL DEĞİŞİM ADIMLARI (12 Aralık 2018 - Çarşamba)
BAŞARI MI HEDEFLİYORUZ ? (11 Aralık 2018 - Salı)
YEREL SEÇİMLERE DOĞRU… (10 Aralık 2018 - Pazartesi)
GENİŞ KAPSAMLI HUKUK REFORMU… (07 Aralık 2018 - Cuma)
İTTİFAK ve TEK ZARF İLKESİ (05 Aralık 2018 - Çarşamba)
KADINA ŞİDDETLE İLGİLİ KANUNLARIMIZ (04 Aralık 2018 - Salı)
HİZMET BEKLENTİSİ (03 Aralık 2018 - Pazartesi)
SORUŞTURMA ve TAHKİKAT (01 Aralık 2018 - Cumartesi)
ELEŞTİRİYE DAHİ MUHTAÇ HİSSEDİYORUZ… (28 Kasım 2018 - Çarşamba)
AİLE BİLİNCİNİN ETKİN KILINMASI (27 Kasım 2018 - Salı)
ARABULUCULUKTAKİ YETERSİZLİK… (26 Kasım 2018 - Pazartesi)
SİYASETİN 2 METODU (23 Kasım 2018 - Cuma)
HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ve KATKILARI (21 Kasım 2018 - Çarşamba)
HUKUKİ ve CEZAİ İHTİLAF MI? (20 Kasım 2018 - Salı)
SİYASETTE HALKIN TEMAYÜLÜ (17 Kasım 2018 - Cumartesi)
ETKİN DANIŞMANLIK… (15 Kasım 2018 - Perşembe)
CEZA HUKUKUNDA EYLEMSEL DURUM CEZALARI (10 Kasım 2018 - Cumartesi)
SİYASETTE İSTİKAMET, SİYASETTE İKAMET (08 Kasım 2018 - Perşembe)
İTTİFAKIN DÜNÜ / BUGÜNÜ (31 Ekim 2018 - Çarşamba)
GENÇ HUKUKÇULARA TAVSİYELERİM… (24 Ekim 2018 - Çarşamba)
ADAYLIK LİYAKAT ve EHLİYET İLE OLMALIDIR (18 Ekim 2018 - Perşembe)
Sayfa:
aa
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."

ATATÜRK
Sivas için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:00 07:44 12:44 15:09 17:27 18:59
DOLAR
5.9288
EURO
6.5473