MESLEK MENSUBU SAYISI YÜKSEK OLMASINA RAĞMEN MESLEKİ VERİMLİLİK OLDUKÇA DÜŞMEKTE…
Değerli okuyucular; Ülkemizde belki 1990 lı yıllara kadar sayısal olarak her alanda meslek mensubu sayısı oldukça az idi. O dönemlerde gerek Üniversite ve gerekse yine o dönemin şartlarındaki fakülte sayısının yeterli olmayışı fiziki etken olarak değerlen
Tarih: 20.9.2018 10:04:17 / 548okunma / 0yorum
AVUKAT EYÜP DEMİRER

Değerli okuyucular; Ülkemizde belki 1990 lı yıllara kadar sayısal olarak her alanda meslek mensubu sayısı oldukça az idi. O dönemlerde gerek Üniversite ve gerekse yine o dönemin şartlarındaki fakülte sayısının yeterli olmayışı fiziki etken olarak değerlendirilebilir.  Bir rehberlikçi değilim ancak, mesleğimin icrası gereğince bireysel ve toplumsal sorunların çözümünde aktif olarak yer almamız birçok alanda ciddi ve etkin gözlemler yapmamıza vesile olmuştur.

Üzülerek ifade etmek isterim ki; ülkemizde yaşanılan en ciddi sıkıntı, mesleklerin icrası anlamında bireylerin yetenek ve yeterliliklerinin değerlendirme ve tasnife tabi tutulmaması, sadece meslek popülerliğinin ön plana çıkarılarak birçok hatalı yönlendirmenin yapılmasıdır.

Gelişmiş ülkelerde bireylerin mesleki tercihlerde bulunması sınav yöntemi ile değil, ilkokuldan itibaren eğitimcilerin gözlemleri ve referansları ile doğru neticelere taşınır iken bu konuda ülkemizde de ciddi hazırlıklar yapılmasına rağmen henüz bu yöntem ile bireylerimizin meslek tercihleri belirlenebilinen seviyede değildir.

Geçmişte meslek mensuplarının kısıtlı imkanlara rağmen ( internet / pc vb hiçbir teknolojik iletişim aracı bulunmamasına sadece belli merkezlerdeki kütüphaneler bulunmasına rağmen ) daha etkin, daha fazla araştıran ve daha fazla çalışan bireylerden oluştuğu açıkça gözlemlenebilmekte iken bugün mevcut durumda ve gelinen noktada her türlü imkan ve kolaylık sunulmuş iken mesleki verimliliklerin de düşüşte olduğunu görebilmek mümkündür.

Özellikle 2000 yılından sonraki süreçte üniversitelerimiz ve fakültelerimizin sayısının ciddi rakamlara ulaşması, her branşta mezun sayısısın ciddi rakamlara ulaştığını açıkça görmekteyiz. Tabi okuma, araştırma ve bununla birlikte üretme etkin yapısını kaybetmiş bu durum da meslek mensubu bireyleri belirli oranda idealistlikten uzak kılmaya başlamıştır.

Bu genel açıklamalarıma özelde kendi mesleğimden örnek vererek yola çıkmak isterim. 1970 – 1980 ler Türkiye´ sinde de esasen kanunlarımızda özellikle süreli işlemler konusunda hukuki hak kayıpları yaşanılacağı belirtilmiş iken, gerek kanun metni gerekçe bölümlerinde ve gerekse Yüksek Mahkeme İçtihatlarında ; “ Her ne kadar kanunlarda sınırlandırıcı düzenlemeler olduğu, bu sınırlandırıcı düzenlemelere uyulmamasının bireylerde hukuki hak kayıplarına sebebiyet vereceği belirtilmiş ise de Ankara´ nın doğusunda avukat sayısının oldukça az olması ve bu doğrultuda vatandaşımızın hukuki bilinçlendirilme açısından yetersiz kalacağı kabulü ile yeniden hak ihlalini önleyen süreler verilmesi ve yargılamalara bu şekilde devam olunması yönünde karar takdir edilmiştir… “

Ülkemizde bir dönem sadece İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere iki hukuk fakültesi hizmet vermiş ülkemizin Hakim- Savcı- Avukat meslek mensubu ihtiyacı bu iki fakülteden karşılanmıştır. Sonrasında bu iki fakülte dışında ilerleyen yıllarda İzmir, Konya, Diyarbakır gibi illerimizde de hukuk fakülteleri açılmıştır. Günümüzde ise artık hukuk fakültesi sayısı 150 civarındadır. Geçmişte yetişmiş hukukçu sayısının azlığı kanun hükümlerinin çok katı olarak uygulanmaması açısından bir içtihat birliği kanaatini oluştursa da üzülerek ifade etmek isterim ki, gelinen noktadaki sıkıntımız da bunca mezun sayısına rağmen toplumumuzun kitlesel kamu hizmeti açısından mesleki yeterliliği tartışır hale gelmesidir. Bu durum ortalama olarak her bir meslek açısından karşımıza çıkmakta olup kamusal hizmetler açısından vatandaşımız etkin ve verimli şekilde kendisini yetiştirmiş meslek mensuplarına ciddi anlamda ihtiyaç duymaktadır.

Mesele sadece tek başına diploma ve mesleki ruhsatnamelere sahip olmak değil uygulamaya yönelik ciddi ve etkin hizmetler sunulmasıdır.

Tabi yazımın ilk cümlelerine tekrar dönerek belirtmek isterim ki; bu sorun ilk olarak bireyimizin uygun ve etkin olacağı meslek tercihine değil sadece ekonomik kazanım ve popüler olması yönlü eğilime sürüklenmesinden dolayı ortaya çıkmaktadır.

İlk öğrenim çağlarından itibaren gelişmiş ülkelerde olduğu gibi doğru alanlara kanalize edilip doğru yönlendirmeler ile olması gereken bir mesleğe yönlendirilen bireyler toplum için de devlet için de ciddi birer kazanım olacaklardır.  

Günümüzde her alanda meslek mensupları evraksal olarak yeterli olsalar da aynı yeterlilik mesleğin uygulamasına dönüşmeye başladığında sorunların çözümü için ciddi tıkanmaların ve memnuniyetsizliklerin baş gösterdiğini görmek mümkündür. Mesleğimizi icra eder iken eğer her bir meslek mensubuna toplumların açıkça ihtiyaç duyulduğunu, mesleklerin görev ve vazife bilinci ile idrak edilmesi gerektiğini, meslekler icra edilir iken statüsel takıntılardan uzak sadece profesyonel bir yaşantı ile icra edilebilirlik açısından, mesleki yeterlilik ve verimlilik merkezli hareket edilir ise günümüzde yaşanılan sıkıntılar bir kez daha karşımıza çıkmaz. Toplumun her meslek mensubuna açıkça ihtiyaç duyduğu hepimiz açısından kaçınılamaz, yadsınamaz bir maddi gerçekliktir.

Öncelikle ilkokul çağlarından itibaren doğru ve profesyonel bir rehberlik ve gözlem hizmeti, sonrasında ise bireylerin doğru yönlendirilip, toplumsal planlamanın yapılması mesleklerin icrası ve verimliliği açısından en doğru düstur olarak görünmektedir.

Önemli olan her alanda meslek mensuplarının sayısal olarak çokluğu değil, niteliksel çokluğudur. Diplomaların, meslek ruhsatnamelerinin alınması tek başına yeterli olmayıp bununla birlikte aynı zamanda mesleki verimliliğin de her manada yükseltilmesidir elzem olan.

Nitelikli ve kendisini yetiştirmeyi başarmış olan azınlık, kendisini geliştirmeyi başaramamış sayısal çoğunluktan her zaman daha üstün gelecektir.

Her meslekte mezun sayısının artması esasen beklenen verimliliği sağlayamamıştır. Aynı zamanda bir başka sıkıntı da; kurulan fakültelerde eğitim verebilecek donanıma ulaşmış usta öğretici sayısının da azlığı hususudur.

Hedef bireyleri gerçek manada uygulamaya hakim olarak iyi uygulayıcılar olarak donanımlı yetiştirmek olmalıdır. Aksi durumda sadece meslek mensubu sayısal çoğunluğunu artıracak ancak mesleki verimliliği de beraberinde düşürecektir.

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
CEZA YARGILAMASINDA SERİ MUHAKEME USULÜ (7) (15 Ocak 2020 - Çarşamba)
CEZA YARGILAMASINDA SERİ MUHAKEME USULÜ (2) (08 Ocak 2020 - Çarşamba)
ENES VAKIASI… (01 Ocak 2020 - Çarşamba)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ… (9) (12 Aralık 2019 - Perşembe)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 8 (11 Aralık 2019 - Çarşamba)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 3 (09 Aralık 2019 - Pazartesi)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 3 (07 Aralık 2019 - Cumartesi)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 3 (05 Aralık 2019 - Perşembe)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 2 (04 Aralık 2019 - Çarşamba)
İHTİSAS MAHKEMELERİ (06 Temmuz 2019 - Cumartesi)
HUKUK SİSTEMİNDE YENİ MODEL (05 Temmuz 2019 - Cuma)
BEKLENİLEN YARGI REFORMU - 3 (04 Temmuz 2019 - Perşembe)
BEKLENİLEN YARGI REFORMU - 2 (03 Temmuz 2019 - Çarşamba)
BEKLENİLEN YARGI REFORMU… (02 Temmuz 2019 - Salı)
SİYASETİN YENİ YOL HARİTASI -3 (22 Mayıs 2019 - Çarşamba)
SİYASETİN YENİ YOL HARİTASI -2 (21 Mayıs 2019 - Salı)
SİYASETİN YENİ YOL HARİTASI -1 (20 Mayıs 2019 - Pazartesi)
İSTANBUL SEÇİMLERİ YORUMUMUZ - 3 (18 Mayıs 2019 - Cumartesi)
İSTANBUL SEÇİMLERİ YORUMUMUZ - 1 (16 Mayıs 2019 - Perşembe)
BEKLENEN YASAL DÜZENLEMELER (15 Mayıs 2019 - Çarşamba)
CEZALAR (06 Mayıs 2019 - Pazartesi)
TÜRKİYE İTTİFAKI… (01 Mayıs 2019 - Çarşamba)
MESLEKİ VERİMLİLİK DÜŞÜYOR (12 Nisan 2019 - Cuma)
SEÇİM DEĞERLENDİRMELERİ (4) (09 Nisan 2019 - Salı)
SEÇİM DEĞERLENDİRMELERİ (3) (08 Nisan 2019 - Pazartesi)
SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ (2) (06 Nisan 2019 - Cumartesi)
SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ (05 Nisan 2019 - Cuma)
ETKİN MUHALEFET… (27 Mart 2019 - Çarşamba)
YSK TAKVİMİ / SON SÜREÇ… (25 Mart 2019 - Pazartesi)
BU ÜLKE HEPİMİZİN… (23 Mart 2019 - Cumartesi)
TEDBİR ALINMALI (22 Mart 2019 - Cuma)
YEREL SEÇİME YAKLAŞILAN MART SÜRECİ… (21 Mart 2019 - Perşembe)
BAKIŞ AÇISI ve LİDER GERÇEĞİ… (20 Mart 2019 - Çarşamba)
GÜCÜNÜZÜ RÜŞTÜNÜZDEN ALIN... (16 Mart 2019 - Cumartesi)
ARABULUCULUK… (11 Mart 2019 - Pazartesi)
İSTİNAF ve ANA TEMASI… (09 Mart 2019 - Cumartesi)
EVLENME ve BOŞANMALAR (07 Mart 2019 - Perşembe)
YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASI (05 Mart 2019 - Salı)
ŞUBAT ATMOSFERİ… (28 Şubat 2019 - Perşembe)
YARGILAMALARDA DELİL TOPLANMASI ZORUNLULUĞU (27 Şubat 2019 - Çarşamba)
ÖNSEÇİM DAHA ETKİN KILINSA… (25 Şubat 2019 - Pazartesi)
ADLİ YARGIDA KESİNLİK SINIRLARI (23 Şubat 2019 - Cumartesi)
ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ… (22 Şubat 2019 - Cuma)
BOŞANMA DAVALARI ve AYRILIK KARARLARI (21 Şubat 2019 - Perşembe)
OMBUDSMANLIK (KAMU DENETÇİLİĞİ) (20 Şubat 2019 - Çarşamba)
DİSİPLİN ve GENEL CEZA FARKLARI (16 Şubat 2019 - Cumartesi)
İTTİFAKTA GÜNCELLEME (15 Şubat 2019 - Cuma)
MECLİSLERİN DURUMU (14 Şubat 2019 - Perşembe)
İTTİFAK CEPHELERİNDE SON DURUM (13 Şubat 2019 - Çarşamba)
YARGIDA TEDİP (12 Şubat 2019 - Salı)
DOĞRU SİYASET STRATEJİSİ… (09 Şubat 2019 - Cumartesi)
YEREL PARLAMENTO ÜYELİĞİ KRİTERLERİ (07 Şubat 2019 - Perşembe)
YEREL SEÇİMLER İÇİN BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ (06 Şubat 2019 - Çarşamba)
YARGIDA YARDIMCI KAVRAMI (05 Şubat 2019 - Salı)
HUKUKTA SÜRELERİN GEÇİRİLMESİ (04 Şubat 2019 - Pazartesi)
PASİF DURUŞ TERCİHİ SONLANDIRILMALI… (02 Şubat 2019 - Cumartesi)
MUHTARLIK İÇİN ALTERNATİF ÖNERİMİZ (31 Ocak 2019 - Perşembe)
HUKUK ve DENETİM (30 Ocak 2019 - Çarşamba)
LİSTELERE İTİRAZ (29 Ocak 2019 - Salı)
NAFAKA İÇİN YENİ DÜZÜNLEME GEREKİYOR (26 Ocak 2019 - Cumartesi)
MUHTAR SEÇİMLERİ… (24 Ocak 2019 - Perşembe)
ÖNLEM ALINABİLİRDİ (21 Ocak 2019 - Pazartesi)
SEÇİMLERDE OY KULLANMA ESASLARI (19 Ocak 2019 - Cumartesi)
İKAMET TAŞIMA ve DEMOKRASİ… (16 Ocak 2019 - Çarşamba)
YAZIK DEĞİL Mİ BU ÇOCUKLARA !… (14 Ocak 2019 - Pazartesi)
TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK… (12 Ocak 2019 - Cumartesi)
PROJELER LİYAKAT ve EHLİYET (11 Ocak 2019 - Cuma)
CUMHUR İTTİFAKI DOĞRU STRATEJİ (09 Ocak 2019 - Çarşamba)
TALEPKARLIK ve YARARLANAMAMA (08 Ocak 2019 - Salı)
HUKUK DAVALARINDA RAKAMSAL SINIRLAR (07 Ocak 2019 - Pazartesi)
KANUN YOLLARI ve TOPLUMSAL YANSIMALARI… (02 Ocak 2019 - Çarşamba)
TEBLİGAT KANUNU ve YENİ DÜZENLEMELER (31 Aralık 2018 - Pazartesi)
HUKUKİ SÜRELER ve YAŞANAN SIKINTILAR (27 Aralık 2018 - Perşembe)
HUKUKTA TAKDİR HAKKI (26 Aralık 2018 - Çarşamba)
ÖNSEÇİM ve EĞİLİM YOKLAMALARI… (25 Aralık 2018 - Salı)
ADALET SARAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİĞİ (24 Aralık 2018 - Pazartesi)
BÜTÇE ve MECLİS MANZARASI… (22 Aralık 2018 - Cumartesi)
SEÇİM TAKVİMİ ve ÖNEMLİ TARİHLER (21 Aralık 2018 - Cuma)
USÜL ESASTAN ÖNCE GELİR… (20 Aralık 2018 - Perşembe)
İTTİFAKLARIN YERELE YANSIMASI (16 Aralık 2018 - Pazar)
EKİP RUHU, ETKİN BİRLİKTELİK, SİNERJİ… (15 Aralık 2018 - Cumartesi)
HERKES ve HER ŞEY İÇİN ADALET (14 Aralık 2018 - Cuma)
PROFESYONEL DEĞİŞİM ADIMLARI (12 Aralık 2018 - Çarşamba)
BAŞARI MI HEDEFLİYORUZ ? (11 Aralık 2018 - Salı)
YEREL SEÇİMLERE DOĞRU… (10 Aralık 2018 - Pazartesi)
GENİŞ KAPSAMLI HUKUK REFORMU… (07 Aralık 2018 - Cuma)
İTTİFAK ve TEK ZARF İLKESİ (05 Aralık 2018 - Çarşamba)
KADINA ŞİDDETLE İLGİLİ KANUNLARIMIZ (04 Aralık 2018 - Salı)
HİZMET BEKLENTİSİ (03 Aralık 2018 - Pazartesi)
SORUŞTURMA ve TAHKİKAT (01 Aralık 2018 - Cumartesi)
ELEŞTİRİYE DAHİ MUHTAÇ HİSSEDİYORUZ… (28 Kasım 2018 - Çarşamba)
AİLE BİLİNCİNİN ETKİN KILINMASI (27 Kasım 2018 - Salı)
ARABULUCULUKTAKİ YETERSİZLİK… (26 Kasım 2018 - Pazartesi)
SİYASETİN 2 METODU (23 Kasım 2018 - Cuma)
HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ve KATKILARI (21 Kasım 2018 - Çarşamba)
HUKUKİ ve CEZAİ İHTİLAF MI? (20 Kasım 2018 - Salı)
SİYASETTE HALKIN TEMAYÜLÜ (17 Kasım 2018 - Cumartesi)
ETKİN DANIŞMANLIK… (15 Kasım 2018 - Perşembe)
CEZA HUKUKUNDA EYLEMSEL DURUM CEZALARI (10 Kasım 2018 - Cumartesi)
SİYASETTE İSTİKAMET, SİYASETTE İKAMET (08 Kasım 2018 - Perşembe)
İTTİFAKIN DÜNÜ / BUGÜNÜ (31 Ekim 2018 - Çarşamba)
GENÇ HUKUKÇULARA TAVSİYELERİM… (24 Ekim 2018 - Çarşamba)
ADAYLIK LİYAKAT ve EHLİYET İLE OLMALIDIR (18 Ekim 2018 - Perşembe)
Sayfa:
aa
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Eğer ilerlemek isterseni her yere atılma. Merhem ve mum gibi ol. Diken gibi olma…

Hacı Bektaşı Veli
Sivas için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:00 07:44 12:44 15:09 17:27 18:59
DOLAR
5.9288
EURO
6.5473