ESASEN ŞARTLI SALIVERME, ANCAK AF OLARAK DEĞERLENDİRİLEN KANUN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tarih: 28.9.2018 07:11:00 / 426okunma / 0yorum
AVUKAT EYÜP DEMİRER

            Değerli okuyucular; gündemdeki Milliyetçi Hareket Partisi tarafından verilen esasen şartlı ceza indirimi içerikli genel ya da özel af kapsamında bir teklif olmadığı, bu kapsamda değerlendirmenin mümkün olmadığı belirtilen bu kanun teklifinin neler getirebileceğini tartışmak fayda sağlayacaktır.

            Öncelikle toplumsal sosyolojimizi göz önüne almak gerekir. Zira, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri sürecine gider iken toplumumuz idam konusunu tartışmakta, yaşanılan ve ciddi infialler yaratan bir kısım toplumsal olaylar idamın getirilmesi gerekliliğini ortaya koymuş iken bu sürecin sadece 3 ay gibi çok kısa bir süre sonrasında halkımızın gündeminde af kavramı tartışılmaya başlanmıştır.  Bu açıdan bakıldığında çok kısa bir süre önce idamın getirilmesinin yoğun bir şekilde istenilmesi, bugün gelinen noktada içeriği şartlı ceza indirimi olan ancak gündeme af olarak getirilmiş bulunan kanun teklifinin tartışılması toplumsal sosyolojimizin ve bu doğrultudaki sosyolojik seyrimizin de ayrıca tartışılması gerektiğini kanaatimizce ortaya koymaktadır.

            Bir hukukçu olarak hukuki bir değerlendirme yaptığımda;

            2709 sayılı Anayasamızın 87. Maddesinde TBMM nin görev ve yetkileri başlığı altında; Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek yer almakta,

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 65. Maddesinde; 

(1) Genel af hâlinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

(2) Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına çevrilebilir.

(3) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam ettirir… hükmü / düzenlemesi yer almakta olup af konusunun teknik değerlendirmesi esasen bu iki maddeden yola çıkılarak yapılabilmektedir.

Geçmişte ülkemizde bir çok af düzenlemesi yapılmış olup, en son Rahşan affı olarak adlandırılan düzenleme süreci  uygulanmış olup, geçmişte yapılan tüm bu düzenlemelerin getirisi ve toplumdan / kamu düzeninden götürüsü her anlamda masaya yatırılarak tartışılmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından sunulan bu kanun teklifinde yapılan açıklama bunun bir özel yada genel af düzenlemesi olmadığı, bu teklifin sadece bir şartlı ceza indirimi olduğu yönündedir.  Peki bu düzenlemeye ülkemizin içinden geçtiği bu süreçlerde neden ve niçin ihtiyaç duyulmakta, daha dün idamın getirilmesi istenilir iken bugün affı tartışmak bize hangi katkıyı sağlayacaktır.

Yasama yetkisini kullanan TBMM de Milletvekillerimizde olsa da mevcut durumda ve gelinen noktada bu düzenlemenin daha geniş, daha detaylı ve toplumsal kabul görmüş şekilde masaya yatırılması gerektiği kanaatindeyim.

Burada Anayasa Mahkemesi´ nin geçmişte yaptığı gibi teklif edilen kapsamın düzenlemesini genişletmesi maddi gerçekliği ile karşı karşıya kalmak durumunda toplumsal açıdan nasıl bir menfi etkinin bizleri beklediği hususu da göz ardı edilmemelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi´nin iş bu şartlı ceza indirimi kanun teklifinin gerekçesini irdelediğimizde ana başlıklar halinde özetle;

-       Siyasal anlamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilerek bir yönetim reformu yapılmış olması,

-       Ekonomide yaşanan değişimler, kişi başına düşen milli gelir, gelir düzeyindeki dağılımda yaşanılan sıkıntılar,

-       Sağlıksız kentleşme, sosyal paylaşım sitelerinde, yazılı ve dijital medyada şiddet eğilimi artıran görsel öğeler,

-       Petö/Pdy kapsamında görevden uzaklaştırılan hakim ve savcıların o dönemde var olan güçlerini kullanarak verdikleri haksız kararların ve bu haksız kararlar doğrultusunda yaşanılan mağduriyetlerin yargılamanın yenilenmesi veya diğer kanun yolları ile giderilememesi,

-       Ceza ve Tutukevlerinde hali hazırdaki kişi sayısının fazla olması gösterilmiştir.

Bu kanun teklifi çok ciddi manada tartışılmadan ve üzerinde ciddi bir araştırma yapılmadan, toplumsal beklenti açısından en geniş detayda anketler yapılmadan, topluma sorulmadan Meclisten geçmemelidir.  Kanun teklifinin gerekçesi hangi açıdan bakılırsa bakılsın böyle bir düzenlemeye toplumsal açıdan ihtiyaç duyulabileceği noktasında gerekli hiçbir tatmini vermemektedir.

Yönetimde reform yapılmış ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiş olmasının teklif edilen kanuni düzenleme ile hiçbir nedensellik bağı bulunmamakta, bu düzenlemenin getirilmesinin yönetim reformuna bir katkısı görünmemektedir.

Yine, toplumumuzda ekonomik değişimler, kişi başına düşen milli gelir, gelir dengesindeki farklılıklar, sağlıksız kentleşme , yazılı, dijital ve sosyal medyanın bu kanun teklifinin genel gerekçesinde yer alarak cezalarda şartlı indirim getirilmesi kanaatimizce teknik açıdan sağlıklı bir kanun teklifi gerekçesi olarak görünmemektedir.  

Petö/Pdy mensubu olup meslekten uzaklaştırılan hakim ve savcıların verdiği kararların oluşturduğu tahribat tartışılabilir. Ancak şu husus da ehemmiyetle göz önüne alınmalıdır ki, örgüt mensubu olarak o dönem görevde olan hakim ve savcıların kararları sadece ceza hukuku kararları ve bu açıdan yaşanılan mağduriyetler açısından değil, hukukun her dalında yarattığı mağduriyetler olarak bir bütün halinde tartışılmalıdır. Bu mağduriyet ceza hukuku alanında yaşandığı gibi, Adli yargılamaya konu Adli Yargı ilk derece mahkemelerinde, İdari yargılamaya konu İdare ve Vergi Mahkemelerinde ve yine bu Mahkemelerin bağlı bulunduğu Denetim Mahkemelerinde, Yüksek Mahkemelerde  ( Yargıtay- Danıştay vb ) de vatandaşımıza yaşatılmıştır. O zaman burada en geniş nedensellik bağının kurularak o dönem görev yapan ancak sonrasında görevden uzaklaştırılan bu hakim ve savcıların verdiği kararlar yargılamanın yenilenmesi ve veya uygun görülen bir üst kanun yolu incelemesine tabi tutularak vatandaşımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi cihetine gidilmesinin mi yoksa verilen şartlı ceza indirimi düzenlemesinin mi daha fazla katkı sağlayacağı açıkça tartışılmalıdır.

Ceza ve tutukevlerindeki sayı artışı kanaatimizce sağlıklı bir gerekçe olarak değerlendirilmemeli, geçmişte yaşanılan örneklerde görüldüğü gibi, salıverilenlerin tekrar büyük bir çoğunluğunun salıverilmesi akabinde bir başka suç işleyerek ceza ve tutukevlerine geri döndüğü maddi gerçekliği karşısında;

-       Cezaların ve güvenlik tedbirlerinin uygulanmasında tedip etme/ uslandırma fonksiyonu ve yaşanılan infialler karşısında kamu düzeninin sağlanması gerekliliği,

-       Eğer bir düzenleme yapılması gerekli ise bu hususta gelecek zaman dilimleri ve toplumsal ihtiyaçlar da dikkate alınarak toplumsal mutabakatın sağlandığı genel ceza yasaları düzenlemelerinin yapılması kanaatimizce bu tekliften daha yararlı olabilecektir.

Söz göreve 1 Ekim 2018 de göreve başlayacak TBMM de, Milletimizin Vekillerinde olsa da bu hassas bir konu olup, toplumu topyekün ilgilendiren kritik bir teklif olup, en geniş şekilde araştırılmalı, milletimizin ortak kabulü önemsenmeli, kamu vicdanı rahatlatılmalıdır. Burada seçim ittifakı ve veya siyasi ortaklıklardaki hassasiyetler değil sadece kamu yararı esas alınmalıdır…

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
CEZA YARGILAMASINDA SERİ MUHAKEME USULÜ (7) (15 Ocak 2020 - Çarşamba)
CEZA YARGILAMASINDA SERİ MUHAKEME USULÜ (2) (08 Ocak 2020 - Çarşamba)
ENES VAKIASI… (01 Ocak 2020 - Çarşamba)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ… (9) (12 Aralık 2019 - Perşembe)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 8 (11 Aralık 2019 - Çarşamba)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 3 (09 Aralık 2019 - Pazartesi)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 3 (07 Aralık 2019 - Cumartesi)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 3 (05 Aralık 2019 - Perşembe)
YARGISAL SORUNLARDA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİ - 2 (04 Aralık 2019 - Çarşamba)
İHTİSAS MAHKEMELERİ (06 Temmuz 2019 - Cumartesi)
HUKUK SİSTEMİNDE YENİ MODEL (05 Temmuz 2019 - Cuma)
BEKLENİLEN YARGI REFORMU - 3 (04 Temmuz 2019 - Perşembe)
BEKLENİLEN YARGI REFORMU - 2 (03 Temmuz 2019 - Çarşamba)
BEKLENİLEN YARGI REFORMU… (02 Temmuz 2019 - Salı)
SİYASETİN YENİ YOL HARİTASI -3 (22 Mayıs 2019 - Çarşamba)
SİYASETİN YENİ YOL HARİTASI -2 (21 Mayıs 2019 - Salı)
SİYASETİN YENİ YOL HARİTASI -1 (20 Mayıs 2019 - Pazartesi)
İSTANBUL SEÇİMLERİ YORUMUMUZ - 3 (18 Mayıs 2019 - Cumartesi)
İSTANBUL SEÇİMLERİ YORUMUMUZ - 1 (16 Mayıs 2019 - Perşembe)
BEKLENEN YASAL DÜZENLEMELER (15 Mayıs 2019 - Çarşamba)
CEZALAR (06 Mayıs 2019 - Pazartesi)
TÜRKİYE İTTİFAKI… (01 Mayıs 2019 - Çarşamba)
MESLEKİ VERİMLİLİK DÜŞÜYOR (12 Nisan 2019 - Cuma)
SEÇİM DEĞERLENDİRMELERİ (4) (09 Nisan 2019 - Salı)
SEÇİM DEĞERLENDİRMELERİ (3) (08 Nisan 2019 - Pazartesi)
SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ (2) (06 Nisan 2019 - Cumartesi)
SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ (05 Nisan 2019 - Cuma)
ETKİN MUHALEFET… (27 Mart 2019 - Çarşamba)
YSK TAKVİMİ / SON SÜREÇ… (25 Mart 2019 - Pazartesi)
BU ÜLKE HEPİMİZİN… (23 Mart 2019 - Cumartesi)
TEDBİR ALINMALI (22 Mart 2019 - Cuma)
YEREL SEÇİME YAKLAŞILAN MART SÜRECİ… (21 Mart 2019 - Perşembe)
BAKIŞ AÇISI ve LİDER GERÇEĞİ… (20 Mart 2019 - Çarşamba)
GÜCÜNÜZÜ RÜŞTÜNÜZDEN ALIN... (16 Mart 2019 - Cumartesi)
ARABULUCULUK… (11 Mart 2019 - Pazartesi)
İSTİNAF ve ANA TEMASI… (09 Mart 2019 - Cumartesi)
EVLENME ve BOŞANMALAR (07 Mart 2019 - Perşembe)
YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASI (05 Mart 2019 - Salı)
ŞUBAT ATMOSFERİ… (28 Şubat 2019 - Perşembe)
YARGILAMALARDA DELİL TOPLANMASI ZORUNLULUĞU (27 Şubat 2019 - Çarşamba)
ÖNSEÇİM DAHA ETKİN KILINSA… (25 Şubat 2019 - Pazartesi)
ADLİ YARGIDA KESİNLİK SINIRLARI (23 Şubat 2019 - Cumartesi)
ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ… (22 Şubat 2019 - Cuma)
BOŞANMA DAVALARI ve AYRILIK KARARLARI (21 Şubat 2019 - Perşembe)
OMBUDSMANLIK (KAMU DENETÇİLİĞİ) (20 Şubat 2019 - Çarşamba)
DİSİPLİN ve GENEL CEZA FARKLARI (16 Şubat 2019 - Cumartesi)
İTTİFAKTA GÜNCELLEME (15 Şubat 2019 - Cuma)
MECLİSLERİN DURUMU (14 Şubat 2019 - Perşembe)
İTTİFAK CEPHELERİNDE SON DURUM (13 Şubat 2019 - Çarşamba)
YARGIDA TEDİP (12 Şubat 2019 - Salı)
DOĞRU SİYASET STRATEJİSİ… (09 Şubat 2019 - Cumartesi)
YEREL PARLAMENTO ÜYELİĞİ KRİTERLERİ (07 Şubat 2019 - Perşembe)
YEREL SEÇİMLER İÇİN BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ (06 Şubat 2019 - Çarşamba)
YARGIDA YARDIMCI KAVRAMI (05 Şubat 2019 - Salı)
HUKUKTA SÜRELERİN GEÇİRİLMESİ (04 Şubat 2019 - Pazartesi)
PASİF DURUŞ TERCİHİ SONLANDIRILMALI… (02 Şubat 2019 - Cumartesi)
MUHTARLIK İÇİN ALTERNATİF ÖNERİMİZ (31 Ocak 2019 - Perşembe)
HUKUK ve DENETİM (30 Ocak 2019 - Çarşamba)
LİSTELERE İTİRAZ (29 Ocak 2019 - Salı)
NAFAKA İÇİN YENİ DÜZÜNLEME GEREKİYOR (26 Ocak 2019 - Cumartesi)
MUHTAR SEÇİMLERİ… (24 Ocak 2019 - Perşembe)
ÖNLEM ALINABİLİRDİ (21 Ocak 2019 - Pazartesi)
SEÇİMLERDE OY KULLANMA ESASLARI (19 Ocak 2019 - Cumartesi)
İKAMET TAŞIMA ve DEMOKRASİ… (16 Ocak 2019 - Çarşamba)
YAZIK DEĞİL Mİ BU ÇOCUKLARA !… (14 Ocak 2019 - Pazartesi)
TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK… (12 Ocak 2019 - Cumartesi)
PROJELER LİYAKAT ve EHLİYET (11 Ocak 2019 - Cuma)
CUMHUR İTTİFAKI DOĞRU STRATEJİ (09 Ocak 2019 - Çarşamba)
TALEPKARLIK ve YARARLANAMAMA (08 Ocak 2019 - Salı)
HUKUK DAVALARINDA RAKAMSAL SINIRLAR (07 Ocak 2019 - Pazartesi)
KANUN YOLLARI ve TOPLUMSAL YANSIMALARI… (02 Ocak 2019 - Çarşamba)
TEBLİGAT KANUNU ve YENİ DÜZENLEMELER (31 Aralık 2018 - Pazartesi)
HUKUKİ SÜRELER ve YAŞANAN SIKINTILAR (27 Aralık 2018 - Perşembe)
HUKUKTA TAKDİR HAKKI (26 Aralık 2018 - Çarşamba)
ÖNSEÇİM ve EĞİLİM YOKLAMALARI… (25 Aralık 2018 - Salı)
ADALET SARAYLARININ FİZİKİ YETERLİLİĞİ (24 Aralık 2018 - Pazartesi)
BÜTÇE ve MECLİS MANZARASI… (22 Aralık 2018 - Cumartesi)
SEÇİM TAKVİMİ ve ÖNEMLİ TARİHLER (21 Aralık 2018 - Cuma)
USÜL ESASTAN ÖNCE GELİR… (20 Aralık 2018 - Perşembe)
İTTİFAKLARIN YERELE YANSIMASI (16 Aralık 2018 - Pazar)
EKİP RUHU, ETKİN BİRLİKTELİK, SİNERJİ… (15 Aralık 2018 - Cumartesi)
HERKES ve HER ŞEY İÇİN ADALET (14 Aralık 2018 - Cuma)
PROFESYONEL DEĞİŞİM ADIMLARI (12 Aralık 2018 - Çarşamba)
BAŞARI MI HEDEFLİYORUZ ? (11 Aralık 2018 - Salı)
YEREL SEÇİMLERE DOĞRU… (10 Aralık 2018 - Pazartesi)
GENİŞ KAPSAMLI HUKUK REFORMU… (07 Aralık 2018 - Cuma)
İTTİFAK ve TEK ZARF İLKESİ (05 Aralık 2018 - Çarşamba)
KADINA ŞİDDETLE İLGİLİ KANUNLARIMIZ (04 Aralık 2018 - Salı)
HİZMET BEKLENTİSİ (03 Aralık 2018 - Pazartesi)
SORUŞTURMA ve TAHKİKAT (01 Aralık 2018 - Cumartesi)
ELEŞTİRİYE DAHİ MUHTAÇ HİSSEDİYORUZ… (28 Kasım 2018 - Çarşamba)
AİLE BİLİNCİNİN ETKİN KILINMASI (27 Kasım 2018 - Salı)
ARABULUCULUKTAKİ YETERSİZLİK… (26 Kasım 2018 - Pazartesi)
SİYASETİN 2 METODU (23 Kasım 2018 - Cuma)
HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ve KATKILARI (21 Kasım 2018 - Çarşamba)
HUKUKİ ve CEZAİ İHTİLAF MI? (20 Kasım 2018 - Salı)
SİYASETTE HALKIN TEMAYÜLÜ (17 Kasım 2018 - Cumartesi)
ETKİN DANIŞMANLIK… (15 Kasım 2018 - Perşembe)
CEZA HUKUKUNDA EYLEMSEL DURUM CEZALARI (10 Kasım 2018 - Cumartesi)
SİYASETTE İSTİKAMET, SİYASETTE İKAMET (08 Kasım 2018 - Perşembe)
İTTİFAKIN DÜNÜ / BUGÜNÜ (31 Ekim 2018 - Çarşamba)
GENÇ HUKUKÇULARA TAVSİYELERİM… (24 Ekim 2018 - Çarşamba)
ADAYLIK LİYAKAT ve EHLİYET İLE OLMALIDIR (18 Ekim 2018 - Perşembe)
Sayfa:
aa
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Fikir sahibi olmaya,mal sahibi olmaktan fazla ihtiyaç duyacağımız gün gerçek zenginliğin sırrını bulacağız.

PEYAMİ SAFA
Sivas için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:00 07:44 12:44 15:09 17:27 18:59
DOLAR
5.9288
EURO
6.5473